لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (0)
تالیف (84)
ترجمه (0)
تهران (84)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابشناسی ماه: آذر 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 852 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 0 -178-222-600-978 انتخاب
2- مرجع نشر ایران 1392: اطلاعات ناشران، کاغذفروشی‌ها، لیتوگرافی‌ها، چاپخانه‌ها، صحافی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز پخش، تصویرگران، طراحان گرافیک، ناشران الکت
زيرنظر:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:حمیرا کیاسی - خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 676 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 350000 ریال - 7 -124-222-600-978 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 824 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7 -04-5505-600-978 انتخاب
4- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1396
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 864 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 3 -391-222-600-978 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 900 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -82-8533-964-978 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1396
تهيه و تنظيم:نسترن تجدد ؛ تهيه و تنظيم:لیلا قاسمی‌دهشال ؛ تهيه و تنظيم:سمانه نادری - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 7426 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2 -484-222-600-978 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1387
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1012 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3 -02-5505-600-978 انتخاب
8- کتابشناسی ماه: خرداد ماه 1396
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 792 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -392-222-600-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386 (نمایه)
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 920 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5 -83-8533-964-978 انتخاب
10- کتابشناسی ماه: شهریور ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 804 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 6 -262-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9