لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (20)
تالیف (51)
ترجمه (2)
تهران (46)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوجوان و جامعه
نويسنده:علی‌اصغر احمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - مهدی رضایی - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 1 -3-96970-964-978 انتخاب
2- درسنامه‌ی جامع هوشبری: سوالات طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به انضمام آزمونهای کنکور
نويسنده:مهدی رضایی ؛ زيرنظر:غلامرضا کرمی - جامعه‌نگر - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 0 -99-2524-964-978 انتخاب
3- درسنامه‌ی جامع هوشبری: سوالات طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به انضمام آزمون‌های کنکور
نويسنده:مهدی رضایی ؛ زيرنظر:غلامرضا کرمی - جامعه‌نگر،سالمی - 548 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 179000 ریال - 3 -090-101-600-978 انتخاب
4- سرمایه‌گذاری شرکت‌های فراملی در غرب آسیا و تبعات آن برای ایران
نويسنده:مهدی رضایی ؛ ويراستار:فرنگیس راد - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 500 نسخه - 45000 ریال - 1 -373-469-964-978 انتخاب
5- درسنامه جامع اتاق عمل
نويسنده:مهدی رضایی ؛ زيرنظر:نادر کاویان - جامعه‌نگر - 642 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 500 نسخه - 449000 ریال - 6 -411-101-600-978 انتخاب
6- بنای سفت‌کار
نويسنده:علی ابراهیمی ؛ نويسنده:مهدی رضایی - ماندگار،نقش آفرینان طنین بابکان - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 6 -37-5778-964-978 انتخاب
7- آموزش دف‌نوازی "کتاب پایه"
نويسنده:مهدی رضایی ؛ ويراستار:اسحاق انور ؛ ويراستار:ناهید رحمانپور - اندیشه ‌سرا - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 300 نسخه - 65000 ریال - 6 -97-8407-964-978 انتخاب
8- طراحی کارخانجات صنعتی
گردآورنده:مهدی رضایی - سنجش و دانش - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 8 -254-232-600-978 انتخاب
9- درسنامه‌ی جامع هوشبری: سوالات طبقه‌بندی شده با پاسخ تشریحی به انضمام آزمون‌های کنکور
نويسنده:مهدی رضایی ؛ زيرنظر:غلامرضا کرمی - جامعه‌نگر - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 700 نسخه - 449000 ریال - 3 -470-101-600-978 انتخاب
10- روابط مالی و غیرمالی زوجین در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا= Financial and non-financial relations of spouses in Iran's law and US
نويسنده:مهدی رضایی - هراز - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -00-5086-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6