لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (13)
تالیف (28)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دو کوچه قبل از بله: آموزش‌های پیش از ازدواج
نويسنده:سیدعلی پورحسینی ؛ ويراستار:سمانه خمسه‌ای ؛ زيرنظر:علی بنی‌اسدی - آستان قدس رضوی، موسسه خدمات مشاوره‌ای جوانان و پژوهش‌های اجتماعی - دیویی: 646.77 - 80 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 35000 ریال - 4 -31-7629-600-978 انتخاب
2- مدیریت تعارض همسران
نويسنده:محمدکاظم عاطف‌وحید ؛ نويسنده:فهیمه لواسانی ؛ نويسنده:احمدرضا محمدپور - آهنگ قلم - دیویی: 616.78 - 144 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 4 -17-5452-600-978 انتخاب
3- کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی
نويسنده:زهره سپهری‌شاملو ؛ نويسنده:ملیحه سالاری ؛ ويراستار:سمانه خمسه‌ای - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 306.8 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 8 -2292-02-964-978 انتخاب
4- کلید روابط پایدار در زندگی زناشویی
نويسنده:زهره سپهری‌شاملو ؛ نويسنده:ملیحه سالاری ؛ ويراستار:سمانه خمسه‌ای - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 306.8 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -2292-02-964-978 انتخاب
5- تحکیم پیوند زناشویی
تدوين:محمدکاظم عاطف‌وحید ؛ نويسنده:فهیمه لواسانی ؛ تدوين:احمدرضا محمدپور - آهنگ قلم - دیویی: 306.81 - 136 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 0 -28-5452-600-978 انتخاب
6- مدیریت تعارض همسران
نويسنده:محمدکاظم عاطف‌وحید ؛ نويسنده:فهیمه لواسانی ؛ نويسنده:احمدرضا محمدپور - آهنگ قلم - دیویی: 616.78 - 144 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 16000 ریال - 4 -17-5452-600-978 انتخاب
7- ستاره‌های باغ خدا: نگاهی به ویژگی‌های دختران قرآنی
نويسنده:مریم حاجی‌عبدالباقی ؛ ويراستار:سمانه خمسه‌ای ؛ تصويرگر:سمانه عزتی - آهنگ قلم - دیویی: 297.159 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 8 -48-5452-600-978 انتخاب
8- تحکیم پیوند زناشویی
تدوين:محمدکاظم عاطف‌وحید ؛ نويسنده:فهیمه لواسانی ؛ تدوين:احمدرضا محمدپور - آهنگ قلم - دیویی: 306.81 - 136 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 0 -28-5452-600-978 انتخاب
9- آشنایی با برنامه‌ریزی فرهنگی
نويسنده:محمد سهیلی ؛ ويراستار:سمانه خمسه‌ای - قدس رضوی - دیویی: 306.0955 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 9 -19-5794-600-978 انتخاب
10- مدیریت تعارض همسران
نويسنده:محمدکاظم عاطف‌وحید ؛ نويسنده:فهیمه لواسانی ؛ نويسنده:احمدرضا محمدپور - آهنگ قلم - دیویی: 616.78 - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 16000 ریال - 4 -17-5452-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3