لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (39)
تالیف (3)
ترجمه (70)
تهران (73)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (73) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری
مترجم:احمد تدین - توکا - دیویی: 320 - 244 صفحه - چاپ 1 سال 1359 - 195 ریال - انتخاب
2- مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران: از سال 1500 میلادی مطابق با 879 شمسی تا انقلاب
نويسنده:جان فوران ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 306.0955 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 5 -358-317-964 انتخاب
3- یورگن هابرماس
نويسنده:مایکل پیوزی ؛ مترجم:احمد تدین - هرمس - دیویی: 301.0943 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -14-6641-964-978 انتخاب
4- نقد نظریه دولت جدید
نويسنده:ویرایش‌لیو استراوس ؛ نويسنده:جوزف کراپسی ؛ مترجم:احمد تدین - کویر - دیویی: 320 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- عقلانیت و آزادی: مقالاتی از ماکس وبر و درباره ماکس وبر
نويسنده:ماکس وبر ؛ مترجم:یدالله موقن ؛ مترجم:احمد تدین - هرمس - دیویی: 301.092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 9800 ریال - 4 -47-6641-964 انتخاب
6- ناسیونالیسم در ایران
نويسنده:ریچارد کاتم ؛ مقدمه:حاتم قادری ؛ مترجم:احمد تدین - کویر - دیویی: 955.082 - 506 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 1000 نسخه - 51000 ریال - 3 -37-6144-964 انتخاب
7- مبانی نقد اقتصاد سیاسی
نويسنده:مارکس گروندریسه ؛ مترجم:باقر برهام ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 330 - 588 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 5500 نسخه - 675 ریال - انتخاب
8- مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران: از سال 1500 میلادی مطابق با 879 شمسی تا انقلاب
نويسنده:جان فوران ؛ مترجم:احمد تدین - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 306.0955 - 632 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -358-317-964 انتخاب
9- فرهنگ تاریخ (آ - س)
مترجم:احمد تدین ؛ مترجم:شهین احمدی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 909.8203 - 725 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- مصدق و نبرد قدرت: به انضمام نقدی بر مصدق و نبرد قدرت و اسنادی درباره رابطه علما با دکتر مصدق
نويسنده:محمدعلی کاتوزیان ؛ مترجم:احمد تدین ؛ به‌اهتمام:محمد ترکمان - رسا - دیویی: 955.0824092 - 570 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1379 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 5 -425-317-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8