لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (88)
تالیف (99)
ترجمه (20)
تهران (110)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 39 سال 1385 - 70000 نسخه - 25000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
2- الغدیر
نويسنده:عبدالحسین‌ امینی ؛ مترجم:جلیل تجلیل ؛ ويراستار:علیرضا میرزامحمد - مرکز چاپ و نشر بنیاد بعثت - دیویی: 297.452 - 576 صفحه - (در11جلد ) - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 4 -755-309-964-978 انتخاب
3- برگزیده متون ادب فارسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 228 صفحه - چاپ 7 سال 1367 - 420 ریال - انتخاب
4- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 50000 نسخه - 41000 ریال - 9 -1277-01-964-978 انتخاب
5- معانی و بیان: برای رشته ادبیات فارسی در دوره کارشناسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.42 - 94 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1374 - 4000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- درآمدی بر زیبایی‌شناسی شعر: معانی و بیان
نويسنده:پروین سلاجقه ؛ مقدمه:جلیل تجلیل ؛ مقدمه:حسین بهزادی‌اندوهجردی - چکاد،پرآرین - دیویی: 8fa1.009 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -9-91589-964 انتخاب
7- بدیع (بر بنیاد آثار سعدی)
نويسنده:احد پیشگر ؛ مقدمه:جلیل تجلیل - نیک‌آموز - دیویی: 8fa0.042 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 17000 ریال - 5 -21-7875-964 انتخاب
8- شرح معلقات سبع
نويسنده:احمد ترجانی‌زاده ؛ مقدمه:جلیل تجلیل - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 892.71109 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 3 -0294-12-964-978 انتخاب
9- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 228 صفحه - وزیری - چاپ 11 سال 1370 - 30000 نسخه - 850 ریال - انتخاب
10- آهنگ شعر فارسی: وزن، قافیه و ردیف
نويسنده:محمود فضیلت ؛ ويراستار:جلیل تجلیل - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت)،دانشگاه رازی - دیویی: 8fa0.41 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 17500 ریال - 4 -906-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12