لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (88)
تالیف (99)
ترجمه (20)
تهران (110)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برگزیده متون ادب فارسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1372 - 10000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 25000 نسخه - 52000 ریال - 9 -1277-01-964-978 انتخاب
3- شرح معلقات سبع
نويسنده:احمد ترجانی‌زاده ؛ مقدمه:جلیل تجلیل - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 892.71109 - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 0 -048-376-964 انتخاب
4- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1380 - 50000 نسخه - 13000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
5- عروض و قافیه
نويسنده:جلیل تجلیل - آوای نور - دیویی: 8fa0.41 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 8700 ریال - 5 -55-5819-964 انتخاب
6- برگزیده متون ادب فارسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 228 صفحه - چاپ 7 سال 1367 - 420 ریال - انتخاب
7- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 272 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 24 سال 1377 - 80000 نسخه - 6800 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
8- مثل‌ها و مثل‌واره‌ها در نهج البلاغه و مضامین مشترک عربی و فارسی
نويسنده:فاطمه احمدی ؛ مقدمه:جلیل تجلیل - بنیاد بین‌الملی نهج‌البلاغه - دیویی: 297.9515 - 376 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 9 -21-6348-964-978 انتخاب
9- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 8fa0.8 - 268 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 32 سال 1381 - 30000 نسخه - 15000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
10- معیار الاشعار
نويسنده:محمدبن‌محمد نصیرالدین‌طوسی ؛ مصحح:جلیل تجلیل - جامی،ناهید - دیویی: 8fa0 - 160 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12