لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (87)
تالیف (98)
ترجمه (20)
تهران (109)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نقشبند سخن، یا، مجموعه مقالات ادبی
نويسنده:جلیل تجلیل - نشر اشراقیه - 202 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4000 نسخه - 600 ریال - انتخاب
2- معانی و بیان: برای رشته ادبیات فارسی در دوره کارشناسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - 89 صفحه - چاپ 4 سال 1369 - 4000 نسخه - 280 ریال - انتخاب
3- شرح درد اشتیاق: مجموعه مقالات با رویکرد زیبایی‌شناسی و بلاغی
نويسنده:جلیل تجلیل - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 7 -547-376-964-978 انتخاب
4- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 50000 نسخه - 32000 ریال - 1 -1277-01-964 انتخاب
5- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 42 سال 1385 - 10000 نسخه - 25000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
6- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدیدنظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 37 سال 1384 - 50000 نسخه - 20000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
7- برگزیده متون ادب فارسی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل ؛ به‌اهتمام:اسماعیل حاکمی ؛ به‌اهتمام:محمد رادمنش - مرکز نشر دانشگاهی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1396 - 5000 نسخه - 160000 ریال - 9 -1277-01-964-978 انتخاب
8- ماه خیال
نويسنده:اردوان طاهری ؛ مقدمه:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی ؛ مقدمه:جلیل تجلیل - احیاء کتاب - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 8 -39-8544-964 انتخاب
9- برگزیده متون ادب فارسی: با تجدید نظر کلی
به‌اهتمام:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - 268 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 32 سال 1381 - 30000 نسخه - 15000 ریال - 7 -0805-01-964 انتخاب
10- معانی و بیان برای رشته ادبیات فارسی در دوره کارشناسی
نويسنده:جلیل تجلیل - مرکز نشر دانشگاهی - 96 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1363 - 3000 نسخه - 150 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12