لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (1)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت تغذیه در بحران: جهت کاربری در مدیریت تغذیه و امدادهای غذایی در بحران‌ها
نويسنده:محسن فیاضی ؛ نويسنده:نوروزعلی عزیزخانی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 363.8 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 2 -24-2780-964-978 انتخاب
2- مدیریت تغذیه در بحران جهت کاربری در مدیریت تغذیه و امدادهای غذایی در بحران‌ها
تدوين:محسن فیاضی ؛ تدوين:نوروزعلی عزیزخانی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 363.8 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 30000 ریال - 2 -24-2780-964-978 انتخاب
3- راهنمای مدرس: بسته آموزش کارگاهی ترویج مبانی و کارراهنمای مدرس: بسته عملی مولفه‌های اجتماعی سلامت ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:سونیا اویسی ؛ نويسنده:نوروزعلی عزیزخانی - طب و جامعه - دیویی: 614.0955 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 9 -37-7222-600-978 انتخاب
4- پرسمان طرح جامع سلامت استان قزوین: ضرورت، چگونگی و دستاوردها
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،طب و جامعه - دیویی: 613 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 2 -03-6760-600-978 انتخاب
5- راهنمای اجرایی کار گروه سلامت و امنیت غذایی استان
نويسنده:نوروزعلی عزیزخانی ؛ نويسنده:غلامحسین شعبانی‌قاضی‌کلایه - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - دیویی: 363.856 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -36-6760-600-978 انتخاب
6- برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی قزوین: اهداف پنج ساله سوم (1399 - 1395) معاونت‌ها و حوزه‌ها
نويسنده:منوچهر مهرام ؛ نويسنده:نوروزعلی عزیزخانی ؛ نويسنده:سیدمحمدهادی خالقی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین - دیویی: 378.5518 - 458 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 0 -23-6760-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1