لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهروندی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 323.6 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -65-7508-964-978 انتخاب
2- هنر اسلامی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 709.17671 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1 -26-7508-964-978 انتخاب
3- سی‌گفتار پیرامون امام خمینی (ره)، انقلاب و جمهوری اسلامی
نويسنده:غلامرضا خواجه‌سروی ؛ ويراستار:مصطفی فیض ؛ ويراستار:محمدمهدی کوشا - دانشگاه امام صادق (ع) - دیویی: 955.0842 - 372 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 6 -16-5574-600-978 انتخاب
4- مشارکت اجتماعی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 302.14 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1 -30-5753-600-978 انتخاب
5- عدالت اجتماعی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 297.4834 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 7 -08-7508-964-978 انتخاب
6- معماری اسلامی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 720.917671 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3 -64-7508-964-978 انتخاب
7- تهاجم فرهنگی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 303.482 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 8 -56-7508-964-978 انتخاب
8- نظارت اجتماعی
نويسنده:محمدمهدی کوشا - دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دیویی: 303.33 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 0 -52-7508-964-978 انتخاب
9- هویت
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی - دیویی: 111.82 - 44 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 8 -27-7508-964-978 انتخاب
10- توریسم
نويسنده:محمدمهدی کوشا - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فرهنگی و اجتماعی، دفتر برنامه‌ریزی اجتماعی - دیویی: 338.4791 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 4 -70-7508-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2