لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (19)
تالیف (14)
ترجمه (21)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دریان نو، توحید
نويسنده:زهرا صالحی‌زاده ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا ؛ محقق:مجتبی کوهینی‌تفرشی - تندیس شب - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -61-6576-600-978 انتخاب
2- بوطیقای ارسطو برای فیلمنامه‌نویسان
نويسنده:مایکل تی‌یرنو ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 6 -86-5675-964-978 انتخاب
3- جان‌بزرگی به روایت همسر شهید
نويسنده:هاله عابدین ؛ محقق:نفیسه ثبات ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - روایت فتح - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3300 نسخه - 20000 ریال - 5 -83-5182-600-978 انتخاب
4- مبانی سینما 2
نويسنده:ویلیام فیلیپس ؛ مترجم:رحیم قاسمیان ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - نشر ساقی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 2 -68-5675-964-978 انتخاب
5- موصل: روایت هفت مرد از اسارت
نويسنده:نفیسه ثبات ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - روایت فتح - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 4400 نسخه - 50000 ریال - 8 -93-7529-964-978 انتخاب
6- مبانی سینما 3
نويسنده:ویلیام فیلیپس ؛ مترجم:رحیم قاسمیان ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - نشر ساقی - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1100 نسخه - 79000 ریال - 8 -07-6128-600-978 انتخاب
7- محله‌های زندگی
نويسنده:مریم برادران‌حقیر ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - روایت فتح - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 4 -48-5182-600-978 انتخاب
8- درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانه‌ها
نويسنده:جین چپمن ؛ مترجم:داریوش دل‌آرا ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 230000 ریال - 3 -44-6128-600-978 انتخاب
9- غربی‌زدایی مطالعات فیلم
نويسنده:سایرماتی با ؛ نويسنده:ویل هیگبی ؛ مترجم:سیدعماد حسینی - کانون فرهنگی خانه هنرمندان ایران - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -1-97539-600-978 انتخاب
10- فرهنگ کوچک وحشت (سینما، ادبیات)
نويسنده:حسن حسینی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 280000 ریال - 0 -45-6128-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4