لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (24)
تالیف (14)
ترجمه (26)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- محله‌های زندگی
نويسنده:مریم برادران‌حقیر ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - روایت فتح - دیویی: 8fa3.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 4 -48-5182-600-978 انتخاب
2- مبانی سینما
نويسنده:ویلیام فیلیپس ؛ مترجم:رحیم قاسمیان ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - نشر ساقی - دیویی: 791.43 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 6 -60-5675-964-978 انتخاب
3- قصه‌گویی در فیلم مستند
نويسنده:شیلاکوران برنارد ؛ مترجم:حمید احمدی‌لاری ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 791.437 - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1100 نسخه - 390000 ریال - 4 -31-6112-622-978 انتخاب
4- مبانی سینما 2
نويسنده:ویلیام فیلیپس ؛ مترجم:رحیم قاسمیان ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - نشر ساقی - دیویی: 791.43 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1100 نسخه - 110000 ریال - 2 -68-5675-964-978 انتخاب
5- فیلمنامه‌نویسی پیشرفته
نويسنده:لیندا سیگر ؛ مترجم:محمد گذرآبادی ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - بنیاد سینمایی فارابی - دیویی: 808.23 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -33-2739-964-978 انتخاب
6- قصه‌گویی در فیلم مستند
نويسنده:شیلاکوران برنارد ؛ مترجم:حمید احمدی‌لاری ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 791.437 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 550 نسخه - 330000 ریال - 7 -04-6128-600-978 انتخاب
7- درآمدی بر تاریخ تطبیقی رسانه‌ها
نويسنده:جین چپمن ؛ مترجم:داریوش دل‌آرا ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - ساقی - دیویی: 302.2309 - 576 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 230000 ریال - 3 -44-6128-600-978 انتخاب
8- موصل: روایت هفت مرد از اسارت
نويسنده:نفیسه ثبات ؛ ويراستار:احمد فرهنگ‌نیا - روایت فتح - دیویی: 955.0843097 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2200 نسخه - 45000 ریال - 8 -93-7529-964-978 انتخاب
9- غربی‌زدایی مطالعات فیلم
نويسنده:سایرماتی با ؛ نويسنده:ویل هیگبی ؛ مترجم:سیدعماد حسینی - کانون فرهنگی خانه هنرمندان ایران - دیویی: 791.4301 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -1-97539-600-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی و الهیات؛ پیوند و تعارض
گردآورنده:دیوید مارتین ؛ گردآورنده:جان‌ارم میلز ؛ گردآورنده:دبلیو.‌اس.اف. پیکرینگ - ترجمان علوم انسانی - دیویی: 264.5 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 4 -00-8091-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4