لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (7)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (1)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمین‌شناسی فیزیکی
نويسنده:لوئیس‌دان لیت ؛ نويسنده:شلدن جادسن ؛ نويسنده:مادوین کافمن - دانشگاه شیراز - دیویی: 551 - 830 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1389 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 9 -154-462-964 انتخاب
2- ایتالیا
نويسنده:محمودرضا برازش ؛ نويسنده:سودابه حسین‌زاده ؛ نويسنده:زهرا سروقدی - آفتاب ‌هشتم - دیویی: 945 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 0 -36-2839-964-978 انتخاب
3- ایتالیا
نويسنده:محمودرضا برازش ؛ نويسنده:سودابه حسین‌زاده ؛ نويسنده:فاطمه ربیعه - آفتاب ‌هشتم - دیویی: 945 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 6 -05-2839-964-978 انتخاب
4- تاریخ ادبیات انگلیس: شعر و نقد ادبی سده‌ی بیستم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 886 صفحه - (در9جلد ) - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 3 -394-462-964-978 انتخاب
5- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 244 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 8 -146-462-964-978 انتخاب
6- تاریخ ادبیات انگلیس (ادبیات انگلیس میانه)
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز، مرکز نشر - دیویی: 820.9 - 562 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -146-462-964 انتخاب
7- تاریخ ادبیات انگلیس: نمایشنامه‌ی سده‌ی بیستم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 816 صفحه - جلد 10 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 130000 ریال - 6 -418-462-964-978 انتخاب
8- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی قدیم
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 250 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 8 -146-462-964 انتخاب
9- تاریخ ادبیات انگلیس: ادبیات انگلیسی میانه
نويسنده:امرالله ابجدیان ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - دانشگاه شیراز - دیویی: 820.9 - 580 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 8 -146-462-964-978 انتخاب
10- مقدمه‌ای بر خدمات مرجع عمومی
نويسنده:جعفر مهراد ؛ ويراستار:محمدجعفر تابنده‌حقیقی - - دیویی: 020 - 248 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 2000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1