لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 198000 ریال - 9 -22-6531-600-978 انتخاب
2- نوجوان سالم: راهنمای خود مراقبتی در دوران نوجوانی و جوانی
نويسنده:مونا حسینی ؛ نويسنده:محسن خوش‌نیت ؛ نويسنده:نجمه‌الملوک امینی - ویستا - دیویی: 613.0432 - 356 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 89500 ریال - 5 -43-2997-964-978 انتخاب
3- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 610.696 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 99000 ریال - 7 -71-6531-600-978 انتخاب
4- ارتباط‌‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 89000 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
5- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 159000 ریال - 9 -22-6531-600-978 انتخاب
6- ارتباط‌‌‌ شناسی سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 610.696 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 44500 ریال - 7 -63-2580-964-978 انتخاب
7- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 79000 ریال - 1 -52-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1