لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (11)
تالیف (22)
ترجمه (1)
تهران (23)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌ها، مدل‌ها و روش‌های آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور - آثار سبحان - دیویی: 613.07 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 84000 ریال - 7 -47-2580-964-978 انتخاب
2- اپیدمیولوژی کاربردی در سلامت عمومی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:شمس‌الدین نیکنامی - آثار سبحان - دیویی: 614.4 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 68000 ریال - 8 -79-2580-964-978 انتخاب
3- روشهای آماری در تحقیقات پزشکی و بهداشتی (راهنمای محاسبه و تفسیر آزمون‌های رایج آماری در نرم‌افزار SPSS)
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:حجت زراعتی - آثار سبحان - دیویی: 610.7 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 89000 ریال - 3 -11-6531-600-978 انتخاب
4- زمین، سیاره آسیب‌پذیر: تاریخ اقتصادی کوتاهی از محیط زیست
نويسنده:جان بلامی‌فاستر ؛ مترجم:محسن صفاری - جهان ادیب - دیویی: 363.7 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -33-5440-600-978 انتخاب
5- اپیدمیولوژی کاربردی در سلامت عمومی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:محمود محمودی ؛ نويسنده:شمس‌الدین نیکنامی - آثار سبحان - دیویی: 614.4 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 39500 ریال - 8 -79-2580-964-978 انتخاب
6- راهنمای آموزش مدیریت استرس در نوجوانان
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:فضل‌الله غفرانی‌پور ؛ نويسنده:علی منتظری - آثار سبحان - دیویی: 155.518 - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 42000 ریال - 3 -90-2580-964-978 انتخاب
7- روش‌های پژوهش در آموزش و ارتقاء سلامت: راهنمای نگارش رساله / پایان‌نامه در علوم پزشکی و بهداشتی
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:حسن افتخار ؛ نويسنده:رفعت سیدامامی - آثار سبحان - دیویی: 610.72 - 358 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 198000 ریال - 9 -22-6531-600-978 انتخاب
8- تکنولوژی آموزشی در حوزه سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:امیر پاکپورحاجی‌آقا ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده - آثار سبحان - دیویی: 371.33 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 98000 ریال - 1 -28-6531-600-978 انتخاب
9- مبانی جامعه‌شناسی سلامت
نويسنده:محمدحسین تقدیسی ؛ نويسنده:امیر پاکپور ؛ نويسنده:حجت رشیدی‌جهان - آثار سبحان،یاررس - دیویی: 306.461 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 158000 ریال - 4 -07-8429-600-978 انتخاب
10- اصول و مبانی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
نويسنده:محسن صفاری ؛ نويسنده:داود شجاعی‌زاده - سماط - دیویی: 613.07 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 89500 ریال - 8 -094-527-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3