لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تی‌نی دوست نداره تنها به مدرسه بره!
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 0 -63-8181-964-978 انتخاب
2- تی‌نی و موش برفی غول پیکر
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 9 -60-8181-964-978 انتخاب
3- شهر هفت دروازه
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا - اندیشه ‌فرزانگان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 8000 ریال - 5 -02-8118-964-978 انتخاب
4- تی‌نی پاشو بهار اومده!
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 3 -62-8181-964-978 انتخاب
5- باغچه خاله رزای خوشبخت
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا - اندیشه ‌فرزانگان - دیویی: 8fa3.62 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 2 -03-8118-964-978 انتخاب
6- تی‌نی زودباش کلوچه‌ها سردنشه!
نويسنده:آیلا چیناراوغلو ؛ تصويرگر:مصطفی دلی‌اوغلو ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 6 -61-8181-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1