لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (0)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای ناشران ایران
تهيه كننده: موسسه خانه کتاب ؛ گردآورنده:میترا نصرت‌آبادیان ؛ نويسنده:فاطمه فرزان‌نسب - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - دیویی: 070.570955 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 7000 ریال - 7 -12-5505-964 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1378
تهيه و تنظيم: موسسه خانه کتاب ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 872 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 9 -62-6192-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال1375
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران ؛ ويراستار:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 688 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 20000 ریال - 6 -04-5505-964 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 990 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 1 -66-6192-964 انتخاب
5- راهنمای ناشران ایران 1382: فهرست ناشرانی که در سال 1381 کتاب منتشر کرده‌اند
مسئول طرح:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:فاطمه فرزان‌نسب ؛ تهيه كننده:زهرا باسره - خانه کتاب - دیویی: 070.570955 - 526 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 25000 ریال - 964-6192-53-X انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1377
زيرنظر:احمد مسجدجامعی ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1024 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 50000 ریال - 8 -23-6192-964 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1379
تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:مریم صبوحی‌طسوجی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 916 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 80000 ریال - 5 -24-8533-964 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال1376
تهيه و تنظيم: موسسه‌نمایشگاههای‌فرهنگی‌ایران ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران، دبیرخانه نمایشگاه قرآن کریم - دیویی: 015.55 - 802 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 25000 ریال - 0 -10-5505-964 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1378
زيرنظر:احمد مسجدجامعی ؛ تهيه و تنظيم:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 4141 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 6 -24-6192-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1