لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (3)
تالیف (9)
ترجمه (3)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
2- آثارشناسی توصیفی احمد شاملو
نويسنده:مانی پارسا ؛ نويسنده:بهرام معصومی ؛ نويسنده:لیلا سلگی - چشمه - دیویی: 8fa1.62016 - 660 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 2 -442-362-964-978 انتخاب
3- صور
شاعر:مانی پارسا - آوانوشت - دیویی: 8fa1.62 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 260000 ریال - 3 -40-7042-600-978 انتخاب
4- زندگی پنهان ذهن
نويسنده:ماریانو سیگمان ؛ مترجم:ماندانا فرهادیان‌لنگرودی ؛ ويراستار:مانی پارسا - آسیم،فرهنگ نشر نو - دیویی: 612.82 - 328 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1100 نسخه - 5 -064-490-600-978 انتخاب
5- زمان را نوشتن: مجموعه مقالاتی در باب زمان و روایت در داستان
نويسنده:مانی پارسا - گوشه - دیویی: 808.3 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 8 -2-99341-622-978 انتخاب
6- نام گریز و شعرهای دیگری
شاعر:مانی پارسا - آوانوشت - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 0 -8-91893-600-978 انتخاب
7- زندگی پنهان ذهن
نويسنده:ماریانو سیگمان ؛ مترجم:ماندانا فرهادیان‌لنگرودی ؛ ويراستار:مانی پارسا - آسیم،فرهنگ نشر نو - دیویی: 612.82 - 328 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 1650 نسخه - 560000 ریال - 5 -064-490-600-978 انتخاب
8- نام گریز و شعرهای دیگری
شاعر:مانی پارسا - آوانوشت - دیویی: 8fa1.62 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 55000 ریال - 0 -8-91893-600-978 انتخاب
9- پل انکومیکا
نويسنده:مانی پارسا - دشتستان - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 700 نسخه - 8000 ریال - 9 -07-7548-964 انتخاب
10- مرز، کمی دورتر / به آهستگی
شاعر:مانی پارسا - افراز - دیویی: 8fa1.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 77000 ریال - 2 -572-243-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2