لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (1)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - انتخاب
2- سرمایه‌گذاری در جهانی پایدار
نويسنده:متیو‌ج کایرنان ؛ مترجم:محمدحسن امامی ؛ مترجم:مجید سرایداران - آسمان‌نگار - دیویی: 332.6 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 2 -62-8782-964-978 انتخاب
3- 75 کسب و کار سبز
نويسنده:گلین کراستون ؛ مترجم:مجید سرایداریان ؛ مترجم:محمدحسن امامی - آسمان‌نگار - دیویی: 333.72 - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 85000 ریال - 9 -63-8782-964-978 انتخاب
4- رویکردهای نوین بازاریابی سبز
نويسنده:جان گرانت ؛ مترجم:محمدحسن امامی ؛ مترجم:مجید سرایداریان - اندیشه ‌گستر - دیویی: 658.802 - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 70000 ریال - 7 -09-5315-600-978 انتخاب
5- استاندارد بین‌المللی اعتباربخشی بیمارستان‌ها
مترجم:محمدحسن امامی ؛ نويسنده:مجید سرایداریان ؛ مترجم:اصیله شایقی - اندیشه ‌گستر - دیویی: 362.11 - 318 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 0 -11-5315-600-978 انتخاب
6- حسابداری و اخلاق کسب و کار
مترجم:مجید سرایداریان ؛ مترجم:شهرین ستوده - آسمان‌نگار - دیویی: 174.4 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 65000 ریال - 6 -51-8782-964-978 انتخاب
7- مسئولیت زیست محیطی رویکردی برای ثروت آفرینی
نويسنده:دانیل‌سی. ایستی ؛ نويسنده:اندرو‌اس. وینستون ؛ مترجم:محمدحسن امامی - آسمان‌نگار - دیویی: 658.4083 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 2 -75-8782-964-978 انتخاب
8- نقش‌های نوین رهبران منابع انسانی
زيرنظر:محمدحسن امامی ؛ زيرنظر:مجید سرایداریان ؛ مترجم:شهرین ستوده - آسمان‌نگار - دیویی: 658.3 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 1 -85-8782-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1