لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (51)
تالیف (8)
ترجمه (76)
تهران (84)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (84) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحولات خانواده: پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون
نويسنده:جمشید بهنام ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر ماهی،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 306.85 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 22000 ریال - 4 -17-7948-964 انتخاب
2- پرسش و پاسخ درباره‌ی حقوق بشر
نويسنده:لیا لوین ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر قطره - دیویی: 341.481 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 8000 ریال - 3 -029-341-964 انتخاب
3- سپیده‌دمان فلسفه‌ی تاریخ بورژوایی: پیوست: نگاهی به مکتب فرانکفورت
نويسنده:ماکس هورکهایمر ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 193 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 20000 ریال - 0 -348-312-964 انتخاب
4- جامعه، فرهنگ، ادبیات
نويسنده:لوسین گلدمن ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده ؛ ويراستار:کاظم فرهادی - نشر چشمه - دیویی: 801.95 - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 5 -17-6194-964-978 انتخاب
5- اگر فرزند دختر دارید ... جامعه‌شناسی و روانشناسی شکل‌گیری شخصیت در دخترها
نويسنده:النا جانینی‌بلوتی ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 155.4 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 260000 ریال - 8 -346-312-964-978 انتخاب
6- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه‌ی آن
نويسنده:گلن جانسون ؛ مقدمه:فدریکو مایور ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر نی - دیویی: 323 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 8000 ریال - 2 -400-312-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی رمان
نويسنده:جورج لوکاچ ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده - نشر ماهی - دیویی: 843.7 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 75000 ریال - 0 -94-9971-964-978 انتخاب
8- مقاله‌های آموزشی
نويسنده:آنتوان‌سمیونویچ ماکارنکو ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده ؛ مترجم:سیمین کرمانی‌زاده - پیشرو - دیویی: 370 - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1900 ریال - انتخاب
9- آرزوهای بر باد رفته
نويسنده:اونوره‌دو بالزاک ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده ؛ ويراستار:عبدالله مهرپیوندالوندی - نی - دیویی: 843.7 - 856 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 860000 ریال - 4 -740-312-964-978 انتخاب
10- تاریخ و آگاهی طبقاتی: پژوهشی در دیالکتیک مارکسیستی
نويسنده:جورج لوکاچ ؛ مترجم:محمدجعفر پوینده ؛ ويراستار:محسن حکیمی - تجربه - دیویی: 335.4 - 640 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 23000 ریال - 0 -31-6481-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9