لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (21)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گردشگری شهری
نويسنده:علی موحد ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 338.4791 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 23000 ریال - 8 -52-8659-964-978 انتخاب
2- طراحی خلاقانه و شهری خلاق
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:فرزین صیادی - ترخون - دیویی: 307.1216 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 8 -19-8873-600-978 انتخاب
3- برنامه‌ریزی و طراحی مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:رعنا شیخ‌بیگلو - کنکاش - دیویی: 711.5522 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 38000 ریال - 2 -65-2596-964-978 انتخاب
4- برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری با تاکید بر امکانات، تاسیسات، خدمات و مکان‌گزینی مراکز درمانی و بهداشتی درمانی
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:داود عزیزی - کنکاش - دیویی: 616.0252 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 4 -74-2596-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی بحران و بازسازی
نويسنده:جوزف‌اف گاستین ؛ مترجم:مسعود تقوایی ؛ مترجم:علی جوزی‌خمسلویی - دانشگاه اصفهان - دیویی: 658.477 - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 140000 ریال - 9 -052-110-600-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی و مدیریت بحران شهری با تاکید بر امکانات، تاسیسات، خدمات و مکان‌گزینی خدمات آتش‌نشانی
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:محمود ترک‌زاده - کنکاش،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت - دیویی: 628.925 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 49000 ریال - 8 -873-450-964-978 انتخاب
7- استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل
نويسنده:علی‌اکبر پوری‌رحیم ؛ نويسنده:امیر محمودزاده ؛ نويسنده:سیدجواد هاشمی‌فشارکی - پارس‌ضیاء،علم آفرین - دیویی: 658.56209555 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 25000 ریال - 8 -6-93086-600-978 انتخاب
8- استاندارد مدیریت بحران: راهنما و اجرای مناسب
نويسنده:آزاده ایرانیور ؛ نويسنده:علی‌اکبر پوری‌رحیم ؛ نويسنده:حسین پوری‌رحیم - علم آفرین - دیویی: 658.4056 - 74 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 35000 ریال - 2 -39-5450-600-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر تاریخ علم جغرافیا
نويسنده:حسن بیک‌محمدی ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:ناصر کریم‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 910.9 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 31000 ریال - 9 -85-8658-964-978 انتخاب
10- استاندارد مدیریت تداوم کسب و کار
نويسنده:آزاده ایرانپور ؛ نويسنده:علی‌اکبر پوری‌رحیم ؛ نويسنده:حسین پوری‌رحیم - علم آفرین - دیویی: 658.4056 - 120 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 36000 ریال - 1 -36-5450-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3