لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (9)
تالیف (21)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهرهای آینده (چالش‌ها،‌ تصورات و روش‌های پیشرفت)
مترجم:مسعود تقوایی ؛ مترجم:فرزین صیادی - آموزشی و پژوهشی بوعلی - دیویی: 307.1216 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -25-8979-600-978 انتخاب
2- آزمون فرضیه‌های پژوهش با استفاده از SPSS
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:محمدرضا بسحاق ؛ نويسنده:اسماعیل سالاروند - معظمی - دیویی: 001.422 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 7 -6-93247-600-978 انتخاب
3- مدیریت شهری و شهر خلاق
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:فرزین صیادی - ترخون - دیویی: 320.85 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 4 -33-8873-600-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر تاریخ علم جغرافیا
نويسنده:حسن بیک‌محمدی ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:ناصر کریم‌پور - دانشگاه اصفهان - دیویی: 910.9 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 31000 ریال - 9 -85-8658-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی و مدیریت سامانه اتوبوسرانی شهری
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:ابوذر وفایی - کنکاش - دیویی: 388.0955 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 5 -64-2596-964-978 انتخاب
6- تحلیل عدم تعادل‌های منطقه‌ای در ایران مطالعه موردی: استان‌های منطقه ساحلی شمالی
نويسنده:محمدرضا قادری ؛ نويسنده:مسعود تقوایی - نصرت - دیویی: 307.12160955 - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 470000 ریال - 4 -1-99645-622-978 انتخاب
7- گردشگری شهری
نويسنده:علی موحد ؛ ويراستار:مسعود تقوایی ؛ ويراستار:نصرالله امامی - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 338.4791 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 23000 ریال - 8 -52-8659-964-978 انتخاب
8- طراحی خلاقانه و شهری خلاق
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:فرزین صیادی - ترخون - دیویی: 307.1216 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 8 -19-8873-600-978 انتخاب
9- برنامه‌ریزی و طراحی مراکز خرید و مجتمع‌های تجاری
نويسنده:مسعود تقوایی ؛ نويسنده:رعنا شیخ‌بیگلو - کنکاش - دیویی: 711.5522 - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 38000 ریال - 2 -65-2596-964-978 انتخاب
10- استاندارد مدیریت کیفیت پدافند غیرعامل
نويسنده:علی‌اکبر پوری‌رحیم ؛ نويسنده:امیر محمودزاده ؛ نويسنده:سیدجواد هاشمی‌فشارکی - پارس‌ضیاء،علم آفرین - دیویی: 658.56209555 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -6-93086-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3