لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (5)
تالیف (3)
ترجمه (6)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جدیدترین روش درمان اتیسم بر اساس روش PRT یا درمان پاسخ‌ محور دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
نويسنده:رابرت کوگل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی - روان - دیویی: 618.9285882 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 60000 ریال - 9 -46-8345-964-978 انتخاب
2- بودن و داشتن
نويسنده:گابریل مارسل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی ؛ ويراستار:بهزاد سالکی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 126 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 6 -42-5733-600-978 انتخاب
3- جدیدترین روش درمان اتیسم بر اساس روش PRT یا درمان پاسخ‌ محور دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
نويسنده:رابرت کوگل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی - روان - دیویی: 618.9285882 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 30000 ریال - 9 -46-8345-964-978 انتخاب
4- طرح تکریم در شرکتهای توزیع
نويسنده:رضا دشتی ؛ نويسنده:عابد بهزادی‌پور ؛ نويسنده:سیدحسن شجاعی - ستاره جنوب - دیویی: 297.654 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -0-90729-964-978 انتخاب
5- آن سوی اتیسم
نويسنده:صدیقه فراهانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 618.9285882 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -296-253-600-978 انتخاب
6- آن سوی اتیسم
نويسنده:صدیقه فراهانی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - دیویی: 618.9285882 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 1 -296-253-600-978 انتخاب
7- جدیدترین روش درمان اتیسم بر اساس روش PRT یا درمان پاسخ‌ محور دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
نويسنده:رابرت کوگل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی - روان - دیویی: 618.9285882 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 26000 ریال - 9 -46-8345-964-978 انتخاب
8- جدیدترین روش درمان اتیسم بر اساس روش PRT یا درمان پاسخ‌ محور دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
نويسنده:رابرت کوگل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی - روان - دیویی: 618.9285882 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 100000 ریال - 9 -46-8345-964-978 انتخاب
9- جدیدترین روش درمان اتیسم بر اساس روش PRT یا درمان پاسخ‌ محور دانشگاه کالیفرنیای آمریکا
نويسنده:رابرت کوگل ؛ مترجم:صدیقه فراهانی - روان - دیویی: 618.9285882 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 230000 ریال - 9 -46-8345-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1