لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (23)
تالیف (15)
ترجمه (44)
تهران (59)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (59) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلاچیقی کنار دریا: شعر چینی (دوره تانگ)
مترجم:آزیتا بافکر ؛ مترجم:مرسده دانشور ؛ مترجم:سوسن پیرنیا - نشر بافکر - دیویی: 895.11308 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 ریال - 6 -5-92893-964 انتخاب
2- نوسازی (مجموعه مقالات)
نويسنده:رونالد اینگلهارت ؛ نويسنده:دیویدلی هریسون ؛ مترجم:سیدعلی مرتضویان - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 107 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 56000 ریال - 2 -650-422-964-978 انتخاب
3- یوگا در حرکت: دوره مقدماتی آسانا و پرانایاما بر اساس برنامه تدریس در موسسه یوگا: یادبود رامامانی آینگار
نويسنده:گیتا آینگار ؛ مترجم:شهرزاد مشکوه ؛ ويراستار:محمدرضا پورجعفری - بافکر - دیویی: 613.7046 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 2 -7-92893-964 انتخاب
4- نوسازی (مجموعه مقالات)
نويسنده:رونالد اینگلهارت ؛ نويسنده:دیویدلی هریسون ؛ مترجم:سیدعلی مرتضویان - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 107 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 42000 ریال - 2 -650-422-964-978 انتخاب
5- سلامت مردان پس از 50 سالگی
نويسنده:راجر هندرسون ؛ مترجم:معصومه حاج‌آقابیگی ؛ ويراستار:محمدرضا پورجعفری - بافکر - دیویی: 613.04234 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 40000 ریال - 964-92893-3-X انتخاب
6- زندگی من
نويسنده:بیل کلینتون ؛ مترجم:مهدی غبرائی ؛ مترجم:نسرین طباطبائی - نشر آبی - دیویی: 973.929092 - 598 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 60000 ریال - 4 -64-5709-964 انتخاب
7- زبان موج
نويسنده:محمدرضا پورجعفری - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 7 -265-351-964 انتخاب
8- روزگاری جنگی درگرفت
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:محمدرضا پورجعفری - نگاه - دیویی: 813.54 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 4 -336-376-600-978 انتخاب
9- دهم خرداد پنجاه و دو
نويسنده:محمدرضا پورجعفری - صاحب اثر - دیویی: 8fa3.62 - 187 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2100 ریال - انتخاب
10- درآمدی بر انسان‌شناسی هنر و ادبیات
نويسنده:محمدرضا پورجعفری - ثالث - دیویی: 808.83 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 50000 ریال - 4 -523-380-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6