لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (76)
تالیف (30)
ترجمه (103)
تهران (97)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فوبی
نويسنده:دانلد گودوین ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری ؛ ويراستار:ژاله راستانی - رشد - دیویی: 616.8 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1900 ریال - انتخاب
2- فرهنگ افتراقات روانشناختی
نويسنده:حسن بشیری ؛ نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری ؛ نويسنده:فاطمه نعمتی‌سوگلی‌تپه - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 150.3 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 9 -262-314-964-978 انتخاب
3- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ نويسنده:ویرجینیاا. سادوک ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 616.89 - 660 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 138000 ریال - 1 -169-314-964 انتخاب
4- زمینه روانشناسی هیلگارد
نويسنده:ریتاال. اتکینسون ؛ نويسنده:ارنست‌روپیکوت هیلگارد ؛ نويسنده:ادوارد اسمیت - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 150 - 622 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 58000 ریال - 9 -246-314-964 انتخاب
5- فوبی
نويسنده:دانلد گودوین ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - رشد - دیویی: 616.85225 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -49-7537-964 انتخاب
6- اختلالات خلقی: رهنمودهای عملی
نويسنده:نصیر قائمی ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - دیویی: 616.8527 - 313 صفحه - جیبی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 22000 ریال - 4 -53-7646-964 انتخاب
7- اصول طب داخلی هارسیون: معاینه عصبی وروانی ونشانه شناسی بیماریهای مغز
مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - ذوقی - دیویی: 616 - 366 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 1600 ریال - انتخاب
8- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی (فصول 35 تا 60)
نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ نويسنده:ویرجینیاا. سادوک ؛ نويسنده:هرولد کاپلان - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 616.89 - 688 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 198000 ریال - 2 -064-205-964-978 انتخاب
9- اصول مکالمه با بیمار رو به مرگ
نويسنده:آدریان ورورات ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - نیا - دیویی: 616.8 - 164 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
10- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
نويسنده:هرولد کاپلان ؛ نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - آزاده - دیویی: 616.89 - 640 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 9500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14