لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (76)
تالیف (30)
ترجمه (103)
تهران (97)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (133) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه روانشناسی هیلگارد
نويسنده:ریتاال. اتکینسون ؛ نويسنده:ارنست‌روپیکوت هیلگارد ؛ نويسنده:ادوارد اسمیت - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 150 - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1100 نسخه - 98000 ریال - 9 -246-314-964 انتخاب
2- زمینه روانشناسی هیلگارد
نويسنده:ادوارد اسمیت ؛ نويسنده:سوزان نولن‌هوکسما ؛ نويسنده:باربارا فردریکسون - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 150 - 322 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 5500 نسخه - 64000 ریال - 0 -245-314-964 انتخاب
3- روانپزشکی وطب داخلی
نويسنده:سیروس ایزدی ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - کتابفروشی رسالت،انتشارات تبریز - دیویی: 610 - 158 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 2000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
4- فوبی
نويسنده:دانلد گودوین ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - رشد - دیویی: 616.85225 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -49-7537-964 انتخاب
5- اصول مکالمه با بیمار رو به مرگ
نويسنده:آدریان ورورات ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - نیا - دیویی: 616.8 - 164 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
6- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی
نويسنده:هرولد کاپلان ؛ نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - آزاده - دیویی: 616.89 - 640 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 9500 ریال - انتخاب
7- نشانه‌شناسی بیماری‌های روانی
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - آزاده - دیویی: 616.89075 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -42-6204-964-978 انتخاب
8- خلاصه روانپزشکی: علوم رفتاری - روانپزشکی بالینی (فصول 35 تا 60)
نويسنده:بنجامین‌جیمز سادوک ؛ نويسنده:ویرجینیاا. سادوک ؛ نويسنده:هرولد کاپلان - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 616.89 - 686 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 74000 ریال - 5 -170-314-964 انتخاب
9- نشانه‌شناسی بیماریهای روانی: با تجدید نظر و اضافات
نويسنده:نصرت‌الله پورافکاری - آزاده - دیویی: 616.89 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 3000 نسخه - 3600 ریال - انتخاب
10- اختلالات خلقی: رهنمودهای عملی
نويسنده:نصیر قائمی ؛ مترجم:نصرت‌الله پورافکاری - دانشگاه ‌آزاد اسلامی‌، واحد تبریز - دیویی: 616.8527 - 313 صفحه - جیبی پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 4 -53-7646-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14