لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (3)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامع‌ الحکایات (بر اساس نسخه‌ی آستان قدس رضوی)
به‌اهتمام:پگاه خدیش ؛ به‌اهتمام:محمد جعفری - مازیار - دیویی: 398.20955 - 780 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 9 -97-5676-964-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
3- افسانه‌های مار در ایران و جهان
گردآورنده:خسرو صالحی ؛ ويراستار:پگاه خدیش - درخت بلورین - دیویی: 808 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 2 -9-92674-964 انتخاب
4- بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران
نويسنده:اولریش مارزلف ؛ به‌اهتمام:محمدجواد احمدی‌نیا ؛ مترجم:بهنوش حمزه‌علی‌پور - عطف - دیویی: 686.2315 - 720 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 7 -3-94427-600-978 انتخاب
5- اخبارنامه
به‌اهتمام:اولریش مارزلف ؛ به‌اهتمام:پگاه خدیش - چشمه - دیویی: 297.156 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 55000 ریال - 0 -813-362-964-978 انتخاب
6- ریخت‌شناسی افسانه‌های جادویی
نويسنده:پگاه خدیش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 398.20955 - 660 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 4 -921-445-964-978 انتخاب
7- برگزیده متون نثر فارسی برای غیرفارسی‌زبانان
نويسنده:پگاه خدیش - نشر علم - دیویی: 4fa8.2421 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 550 نسخه - 125000 ریال - 2 -580-224-964-978 انتخاب
8- ریخت‌شناسی افسانه‌های جادویی
نويسنده:پگاه خدیش - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 398.20955 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 4 -921-445-964-978 انتخاب
9- جامع‌ الحکایات (بر اساس نسخه‌ی آستان قدس رضوی)
به‌اهتمام:پگاه خدیش ؛ به‌اهتمام:محمد جعفری - مازیار - دیویی: 398.20955 - 764 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 550 نسخه - 450000 ریال - 9 -97-5676-964-978 انتخاب
10- غم‌نامه‌ ابلیس: ابلیس در روانشناسی صوفیان
نويسنده:پیتر ج آون ؛ مترجم:پگاه خدیش - روزنه - دیویی: 297.467 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 8 -580-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2