لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(127)
چاپ مجدد (56)
تالیف (171)
ترجمه (12)
تهران (183)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (183) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
2- دوست‌محمد گواشانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:زینب موحدراد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619092 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -574-303-964-978 انتخاب
3- پهلوانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 796.0955 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 70000 ریال - 8 -593-303-964-978 انتخاب
4- مسعود سعد سلمان
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.22 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 40000 ریال - 8 -605-303-964-978 انتخاب
5- دانشمندان علوم طبیعی و دقیقه
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.996 - 220 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 25750 ریال - 6 -287-303-964-978 انتخاب
6- شاهنامه از دست‌نویس تا متن (جستارهایی در معرفی و ارزیابی دست‌نویس‌های شاهنامه و روش تصحیح انتقادی متن)
نويسنده:جلال خالقی‌مطلق ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:عاقله ترابی - مرکز نشر میراث مکتوب - دیویی: 8fa1.21 - 612 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -013-203-600-978 انتخاب
7- عطار نیشابوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 50000 ریال - 0 -388-303-964-978 انتخاب
8- میرعماد حسنی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 745.619955092 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 6 -443-303-964-978 انتخاب
9- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1148 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
10- صفی‌الدین ارموی: مجموعه مقالات همایش بین‌المللی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 789.092 - 96 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 1 -521-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19