لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(125)
چاپ مجدد (60)
تالیف (169)
ترجمه (16)
تهران (185)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (185) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای امداد و کمک‌های اولیه
نويسنده:حامد فرساد ؛ نويسنده:سیدصمد آقامیری ؛ نويسنده:سهیلا صادقی - موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی هلال ایران - دیویی: 616.0252 - 110 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 0 -02-2780-964-978 انتخاب
2- ابوحنیفه دینوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0072 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 1 -589-303-964-978 انتخاب
3- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1390 - 255000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
4- ادیبان: بخش سوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.996 - 266 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 26750 ریال - 4 -294-303-964-978 انتخاب
5- خاقانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:لئا دانیالی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 232 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 7 -392-303-964-978 انتخاب
6- میرزای شیرازی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 955.0840933 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 8 -522-303-964-978 انتخاب
7- نظامی گنجوی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:هومن عباسپور - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -526-303-964-978 انتخاب
8- ایران از کودتا تا اشغال (اسفند 1299 - شهریور 1320)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:سجاد راعی - امیرکبیر - دیویی: 955.0822 - 698 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 370000 ریال - 2 -1727-00-964-978 انتخاب
9- ایران از آستانه مشروطیت تا کودتای سوم اسفند 1299
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:سجاد راعی‌گلوجه - امیرکبیر - دیویی: 955.075 - 800 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 450000 ریال - 9 -1799-00-964-978 انتخاب
10- جغرافیای اصفهان: جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر
نويسنده:حسین‌بن‌محمدابراهیم تحویلدار ؛ مصحح:منوچهر ستوده ؛ ويراستار:هومن عباسپور - شنگرف - دیویی: 915.593 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 37000 ریال - 5 -0-95814-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 19