لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و فنون حمایت‌طلبی در نظام سلامت
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علیرضا دلاوری ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 344.041 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 70000 ریال - 3 -9-91135-964-978 انتخاب
2- مدلی برای مدیریت موثر انجمن‌های علمی تخصصی علوم پزشکی (نگاهی نو به مشارکت انجمن‌های علمی علوم پزشکی در نظام سلامت)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:نادر ممتازمنش ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 658.048 - 110 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 6 -8-91135-964-978 انتخاب
3- پرسمان طرح جامع سلامت استان قزوین: ضرورت، چگونگی و دستاوردها
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین،طب و جامعه - دیویی: 613 - 50 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 2 -03-6760-600-978 انتخاب
4- الگویی برای پیشرفت پایدار مناطق اقتصادی: مبتنی بر رویکرد سلامت در همه سیاست‌ها (مروری بر برنامه جامع سلامت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس)
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 613.095587 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 5 -06-7222-600-978 انتخاب
5- مجموعه انتظارات بین بخشی از دستگاه‌های اجرایی برای ارتقای سلامت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علیرضا دلاوری ؛ نويسنده:نرگس رستمی‌گوران - طب و جامعه - دیویی: 613 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 8 -9-91281-600-978 انتخاب
6- هشت سال تلاش جمعی متخصصان پزشکی اجتماعی
گردآورنده:بهزاد دماری ؛ گردآورنده:عباس وثوق‌مقدم ؛ گردآورنده:نرگس رستمی - طب و جامعه - دیویی: 610.06 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 6 -12-7222-600-978 انتخاب
7- اصول و فنون حمایت‌طلبی در نظام سلامت
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:علیرضا دلاوری ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 344.041 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 ریال - 3 -9-91135-964-978 انتخاب
8- نقش و کارکرد نظام مراقبت‌های اولیه سلامت در مراقبت اجتماعی
نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:حبیب‌الله مسعودی‌فرید ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - طب و جامعه - دیویی: 613 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 8 -21-7222-600-978 انتخاب
9- نظام‌نامه استانی: "مدیریت سلامت همه جانبه" با رویکرد مولفه‌های اجتماعی سلامت
نويسنده:علی‌اکبر زینالو ؛ نويسنده:بهزاد دماری ؛ نويسنده:کامل شادپور - طب و جامعه - دیویی: 354.550647 - 100 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 7 -6-91281-600-978 انتخاب
10- سیمای بیمارستان در نظام سلامت ایران
نويسنده:مهدی جعفری ؛ نويسنده:حمید رواقی ؛ نويسنده:عباس وثوق‌مقدم - آرون - دیویی: 362.11068 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 3 -794-231-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1