لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (10)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 12 سال 1395 - 1500 نسخه - 450000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
2- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 756 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 11 سال 1392 - 1000 نسخه - 291000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
3- ایلخانان
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی - مولی - دیویی: 955.063 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 110 نسخه - 140000 ریال - 9 -87-5996-964-978 انتخاب
4- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1389 - 2000 نسخه - 110000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
5- نظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ نويسنده:کارل یان ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون - گستره - دیویی: 955.063 - 224 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 3 -20-6069-600-978 انتخاب
6- اسلام در ایران (از هجرت تا پایان قرن نهم هجری)
نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی ؛ مترجم:کریم کشاورز - پیام - دیویی: 297.91655 - 588 صفحه - وزیری - چاپ 7 سال 1363 - 5000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
7- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1390 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
8- ایلخانان
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی - مولی - دیویی: 955.063 - 264 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1397 - 110 نسخه - 4500000 ریال - 9 -87-5996-964-978 انتخاب
9- تاریخ ایران کیمبریج: از آمدن سلجوقیان تا فروپاشی دولت ایلخانان
نويسنده:کلیفوردادموند بازورث ؛ نويسنده:آن‌کاترین‌سواین‌فورد لمتون ؛ نويسنده:آ. باسانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 955 - 752 صفحه - جلد 5 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 9 -0303-00-964-978 انتخاب
10- ایلخانان
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:برتولد اشپولر ؛ نويسنده:ایلیاپاولویچ پطروشفسکی - مولی - دیویی: 955.063 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 110 نسخه - 160000 ریال - 9 -87-5996-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2