لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مرا باور کن
نويسنده:شراره بهرامی - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 45000 ریال - 0 -75-7928-964 انتخاب
2- مرا باور کن
نويسنده:شراره بهرامی - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 425000 ریال - 0 -75-7928-964 انتخاب
3- مروری بر تجربیات جهانی توسعه میان افزا در معماری (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:امیرحسین ابوترابی ؛ نويسنده:مریم بادی - گوهر دانش - دیویی: 307.1216 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 210000 ریال - 8 -139-164-600-978 انتخاب
4- مرا باور کن
نويسنده:شراره بهرامی - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 402 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -75-7928-964 انتخاب
5- مرا باور کن
نويسنده:شراره بهرامی - شقایق - دیویی: 8fa3.62 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 425000 ریال - 5 -75-7928-964-978 انتخاب
6- مروری بر تجربیات جهانی توسعه میان افزا در معماری (مجموعه مقالات دانشجویان کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین)
نويسنده:جمال‌الدین سهیلی ؛ نويسنده:امیرحسین ابوترابی ؛ نويسنده:مریم بادی - گوهر دانش - دیویی: 307.1216 - 142 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 340000 ریال - 8 -139-164-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1