لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(99)
چاپ مجدد (143)
تالیف (219)
ترجمه (23)
تهران (240)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (242)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (242) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بز ریش سفید = بزنی ریش چه رموو (فارسی - کردی سورانی)
به‌اهتمام:سیوان اسدی ؛ بازنويسي:منوچهر کریم‌زاده ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 7000 نسخه - 82000 ریال - 0 -0205-01-600-978 انتخاب
2- بچه‌های جهان
شاعر:محمود کیانوش ؛ تصويرگر:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 400000 ریال - 1 -221-432-964-978 انتخاب
3- سر سری دس دسی: مجموعه شعر با ورزش
نويسنده:زهره پریرخ ؛ شاعر:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:حسن موسوی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa1.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 0 -862-391-964-978 انتخاب
4- بز و میش = بزو و میشو (فارسی - شیرازی)
به‌اهتمام:ملیحه پورنوری ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 5000 نسخه - 75000 ریال - 2 -0115-01-600-978 انتخاب
5- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ به‌اهتمام:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 56 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 5000 نسخه - 17000 ریال - 3 -339-432-964-978 انتخاب
6- خاله جان دلسوز
نويسنده:زهره پریرخ ؛ ويراستار:محمدمهدی عقابی ؛ گرافيست:مسعود طاهری - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 69000 ریال - 2 -638-175-600-978 انتخاب
7- قصه‌گویی
ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:زهره پریرخ ؛ نويسنده:سلیم عراقی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 28 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 8 -385-432-964 انتخاب
8- خانه‌ی آن‌ها یک خانه‌ی شلوغ پلوغ و پرماجراست
نويسنده:زهره پریرخ ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده ؛ تصويرگر:رضا دالوند - توت - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 8 -4-92255-964-978 انتخاب
9- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ تصويرگر:بهاره طائرپور - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 64 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -556-432-964-978 انتخاب
10- خط خطی
نويسنده:زهره پریرخ ؛ تصويرگر:میترا عبداللهی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa3.62 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 6 -608-238-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25