لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (146)
تالیف (225)
ترجمه (23)
تهران (246)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (248)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (248) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پسته و هفت برادر = پوسته و یئدی قارداش (فارسی - ترکی)
به‌اهتمام:سولماز صادق‌زاده ؛ بازنويسي:افسانه شعبان‌نژاد ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 52 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 87000 ریال - 7 -0206-01-600-978 انتخاب
2- قصه‌گویی
ويراستار:شراره وظیفه‌شناس ؛ نقاش:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 32 صفحه - (در10جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 125000 ریال - 3 -384-432-964-978 انتخاب
3- راز چشمه جواهر = سرتینی جواهر (فارسی - کردی کلهری)
به‌اهتمام:فرانک حیاتی ؛ بازنويسي:منوچهر کریم‌زاده ؛ ويراستار:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 398.2 - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 2 -0128-01-600-978 انتخاب
4- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:شراره وظیفه‌شناس ؛ به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ به‌اهتمام:بهاره طائرپور - میرسعیدی فراهانی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 64 صفحه - (در7جلد ) - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 9500 ریال - 3 -63-6853-964 انتخاب
5- آن چهارتا، من یکی
نويسنده:نیکو زرفشان ؛ تصويرگر:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 55000 ریال - 7 -0152-01-600-978 انتخاب
6- آی قصه، قصه، قصه
گردآورنده:زهره پریرخ - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 60 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 35000 ریال - 5 -575-432-964-978 انتخاب
7- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:شراره وظیفه‌شناس ؛ به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ به‌اهتمام:بهاره طائرپور - میرسعیدی فراهانی،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 56 صفحه - (در7جلد ) - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 12000 ریال - 5 -62-6853-964 انتخاب
8- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 52 صفحه - (در7جلد ) - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 12000 ریال - 0 -608-432-964-978 انتخاب
9- آی قصه، قصه، قصه
به‌اهتمام:زهره پریرخ ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 808.83 - 64 صفحه - (در7جلد ) - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 4400 ریال - 3 -575-432-964 انتخاب
10- شیری که دیر می‌فهمید
نويسنده:زهره پریرخ ؛ تصويرگر:سحر حقگو - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 160000 ریال - 0 -1512-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25