لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (6)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658.31 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 9 -19-5553-964 انتخاب
2- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658.001 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 2100 نسخه - 14000 ریال - 4 -78-5553-964 انتخاب
3- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658.301 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 1050 نسخه - 20000 ریال - 9 -19-5553-964 انتخاب
4- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 3100 نسخه - 7000 ریال - 6 -01-5553-964 انتخاب
5- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 658 - 220 صفحه - وزیری - چاپ 4 سال 1372 - 3300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- تئوریهای مدیریت
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1373 - 3300 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
7- مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی
نويسنده:کمال پرهیزکار - نشر دیدار - دیویی: 658 - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4400 نسخه - 3800 ریال - انتخاب
8- اصول و مبانی علمی طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل
نويسنده:کمال پرهیزکار - پژوهشیار - دیویی: 370 - 296 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1