لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاشان، دروازه تمدن
نويسنده:زهره مزدیان‌فرد ؛ طراح:محمد خاکی ؛ خطاط:سیدسعید کاظمی - دعوت - دیویی: 955.936043 - 54 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 6 -18-2909-964-978 انتخاب
2- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
3- شیوه‌نامه دائره‌المعارف بزرگ اسلامی
نويسنده:محمد خاکی - دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 352 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 7500 نسخه - 220000 ریال - 8 -10-6326-600-978 انتخاب
4- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
5- کاشان 1404
نويسنده:زهره مزدیان‌فرد ؛ طراح:محمد خاکی ؛ خطاط:سیدسعید کاظمی - دعوت - دیویی: 330.9559 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 3 -2909-48-964-978 انتخاب
6- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: توت ابوالفضل - خرمن و خرمن‌کوبی
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 782 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 720000 ریال - 9 -68-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1