لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (0)
تالیف (116)
ترجمه (0)
تهران (116)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (116) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 500 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 1 -171-222-600-978 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1383
مسئول طرح:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 960 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1 -43-8533-964 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1390
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 746 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 650000 ریال - 1 -238-222-600-978 انتخاب
4- کتابشناسی ماه: تیر ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 784 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 2 -260-222-600-978 انتخاب
5- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1396
تهيه و تنظيم:نسترن تجدد ؛ تهيه و تنظيم:لیلا قاسمی‌دهشال ؛ تهيه و تنظيم:سمانه نادری - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1816 صفحه - (در8جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1 -478-222-600-978 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 846 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 9 -344-222-600-978 انتخاب
7- کتابشناسی ماه: شهریور ماه 1396
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 970 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 1 -395-222-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1381
ويراستار:ونوس رضایی‌خجسته ؛ گردآورنده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ گردآورنده:پروین گلی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 2000 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3 -48-6192-964 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1391
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1196 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 900000 ریال - 2 -244-222-600-978 انتخاب
10- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 776 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -258-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12