لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (0)
تالیف (34)
ترجمه (1)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386 (نمایه)
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 920 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5 -83-8533-964-978 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 998 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5 -53-5505-600-978 انتخاب
3- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی ؛ تهيه كننده:مریم صبوحی ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 900 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 8 -82-8533-964-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1022 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2 -54-5505-600-978 انتخاب
5- کتابشناسی ماه: خرداد ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 700 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 8 -172-222-600-978 انتخاب
6- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1388 (نمایه)
تهيه كننده:داریوش مطلبی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1050 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 9 -55-5505-600-978 انتخاب
7- کتابشناسی ماه: فروردین ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 4 -170-222-600-978 انتخاب
8- راهنمای ناشران و کتاب‌فروشان ایران 1384: فهرست ناشران فعال در سال‌های 1381 تا 1383 و فهرست کتابفروشان ایران
به‌اهتمام:مجتبی تبریزنیا ؛ تهيه كننده:عیسی عباسی ؛ تهيه كننده:فاطمه فرزان‌نسب - موسسه خانه کتاب - دیویی: 070.50955 - 568 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 40000 ریال - 4 -47-8533-964 انتخاب
9- کتابشناسی ماه: مرداد ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 560 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -174-222-600-978 انتخاب
10- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
نويسنده:منیره علایی‌مهابادی ؛ تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1026 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -57-8533-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4