لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (60)
تالیف (72)
ترجمه (17)
تهران (87)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زوال اندیشه سیاسی در ایران
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - کویر - دیویی: 320.01 - 314 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 2000 نسخه - 8200 ریال - انتخاب
2- خواجه نظام الملک طوسی: گفتار در تداوم فرهنگی ایران
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - ستوده - دیویی: 320.1 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 964-7644-54-X انتخاب
3- درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - کویر - دیویی: 320.50955 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 1500 نسخه - 37000 ریال - 1 -24-6144-964 انتخاب
4- مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه سیاسی سده‌های میانه
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - نگاه معاصر - دیویی: 261.7 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 8 -01-7763-964 انتخاب
5- دیباچه‌ای بر نظریه انحطاط ایران
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - نگاه معاصر - دیویی: 320.50955 - 564 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 2 -1-93579-964 انتخاب
6- تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران: بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - مینوی خرد - دیویی: 320.50955 - 698 صفحه - جلد 2 - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 2 -22-6220-600-978 انتخاب
7- جامع الاسرار و منبع الانوار به انضمام رساله نقد النقود فی معرفه الوجود
نويسنده:سیدحیدربن‌علی آملی ؛ مترجم:سیدجواد طباطبایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.83 - 984 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 0 -635-445-964-978 انتخاب
8- تاریخ اندیشه سیاسی جدید در اروپا: از نوزایش تا انقلاب فرانسه 1500 - 1789 (دفتر نخست) جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاسات
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - مینوی خرد - دیویی: 320.94 - 600 صفحه - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 5 -50-6220-600-978 انتخاب
9- تاملی درباره ایران: نظریه حکومت قانون در ایران: بخش نخست: مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - مینوی خرد - دیویی: 320.50955 - 698 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 700 نسخه - 410000 ریال - 2 -22-6220-600-978 انتخاب
10- زوال اندیشه سیاسی در ایران: گفتار در مبانی نظری انحطاط ایران
نويسنده:سیدجواد طباطبایی - کویر - دیویی: 320.50955 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 750 نسخه - 280000 ریال - 1 -23-6144-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9