لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(158)
چاپ مجدد (640)
تالیف (34)
ترجمه (764)
تهران (762)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (798)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (798) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شنگول و منگول
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:بیژن نامجو - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 2000 ریال - 7 -121-417-964 انتخاب
2- جک و لوبیای سحرآمیز
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:سبا بابایی - پیدایش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 19 سال 1382 - 2000 ریال - 6 -17-6055-964 انتخاب
3- بندانگشتی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:رضا رسولی ؛ بازنويسي:فریبا اختری - راضیه - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 2000 ریال - 0 -46-6729-964 انتخاب
4- گربه چکمه‌پوش
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ بازنويسي:بیژن نامجو ؛ مترجم:علی اکبری - نشر برف - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 2000 ریال - 3 -6-91465-964 انتخاب
5- پری دریایی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:عظیم سلیمانی‌زاده - پارس - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 ریال - 4 -28-5548-964 انتخاب
6- قصه‌های شیرین جهان: جلدهای 21 تا 30
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:بیژن نامجو - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 120 صفحه - جلد 3 - خشتی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1392 - 140000 ریال - 2 -911-417-964-978 انتخاب
7- شیپور سحرآمیز
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:علی‌اکبر باقی - طرح و اجرای کتاب - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2500 ریال - 7 -11-6993-964 انتخاب
8- سامورایی و غول وحشی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:بیژن نامجو - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2500 ریال - 8 -501-417-964 انتخاب
9- پری دریایی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:عظیم سلیمانی‌زاده - پارس - دیویی: 398.21 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3500 ریال - 0 -30-5845-964 انتخاب
10- پسر قهرمان و جادوگر بدجنس: برای کودکان 7 تا 11 سال
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:بیژن نامجو - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2500 ریال - 2 -907-417-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80