لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(158)
چاپ مجدد (634)
تالیف (34)
ترجمه (758)
تهران (756)
شهرستان (36)
كودك و نوجوان (792)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (792) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز پری دریایی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:حمید شهبازی - موسسه نشر افق، کتابهای فندق - دیویی: 398 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 ریال - 3 -82-6742-964 انتخاب
2- شنگول و منگول
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:بیژن نامجو - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 2000 ریال - 7 -121-417-964 انتخاب
3- جک و مرغ تخم‌طلا
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان ؛ نقاش:سیما همرنگ‌یوسفی - اورامان - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 2 -3-92683-964 انتخاب
4- هایدی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 833.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 7 -6-92683-964 انتخاب
5- پینوکیو
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 853.8 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 9 -5-92683-964 انتخاب
6- مرغ تخم طلا و داستانهای دست بالای دست، گرگ و چوپان
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ اقتباس گر:مجید عابدی - شیرمحمدی - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2500 ریال - 7 -03-7678-964 انتخاب
7- کفش قرمزی
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ مترجم:رضا رسولی ؛ بازنويسي:فریبا اختری - شیرمحمدی - دیویی: 398 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 5 -04-7678-964 انتخاب
8- شنل قرمزی
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:علی آشنا - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 2000 ریال - 1 -075-417-964-978 انتخاب
9- قصه‌های شیرین جهان (11 تا 20)
نويسنده:شاگا هیراتا ؛ بازنويسي:بیژن نامجو - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 136 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 3 -518-417-964-978 انتخاب
10- شیر و موش و شکارچی (و دو قصه دیگر)
بازنويسي:شاگا هیراتا ؛ مترجم:سعید بهروزی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1382 - 2000 ریال - 3 -13-6003-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80