لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یانابرتا: (تراژدی نیروگاههای هسته‌ای)
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - لعبت - دیویی: 833.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 12000 ریال - 0 -3-92965-964 انتخاب
2- باران مرگ
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر پیدایش - دیویی: 833 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 1 -62-6055-964 انتخاب
3- آخرین کودکان شونبورن: آیا آینده ما چنین خواهد بود؟
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - زلال - دیویی: 833 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -032-422-964 انتخاب
4- باران مرگ
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر پیدایش - دیویی: 833 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 1 -62-6055-964 انتخاب
5- باران مرگ
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:حسین ابراهیمی - نشر پیدایش - دیویی: 833.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - 5 -082-296-600-978 انتخاب
6- باران مرگ
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر پیدایش - دیویی: 833.914 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 9 -62-6055-964-978 انتخاب
7- ال پانتانو و شهر رویاها
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - ذکر - دیویی: 833.914 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 8000 ریال - 0 -151-307-964 انتخاب
8- من گرسنه‌ام من تشنه
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 833.914 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 9 -473-307-964-978 انتخاب
9- باران مرگ
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:حسین ابراهیمی ؛ ويراستار:احمد بروجردی - نشر پیدایش - دیویی: 833 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2100 نسخه - 35000 ریال - 9 -62-6055-964-978 انتخاب
10- خانواده کالدرا
نويسنده:گودرون پازوانگ ؛ مترجم:کمال بهروزکیا - افکار - دیویی: 833.914 - 204 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 6 -73-7858-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2