لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثل هزار بوسه‌ی رقصان
شاعر:آناهیتا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 3 -7-92863-964 انتخاب
2- مثل هزار بوسه‌ی رقصان
شاعر:آناهیتا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 8fa1.62 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 15000 ریال - 3 -7-92863-964 انتخاب
3- اهمیت تغذیه و میان‌وعده‌ها در سنین دبستان
نويسنده:زهرابیگم سیدآقامیری ؛ نويسنده:میترا ذبیحی ؛ نويسنده:الهه حسن‌پور - پونه - دیویی: 649.3 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 3 -63-5544-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1