لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (2)
تالیف (48)
ترجمه (0)
تهران (9)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رخش بی‌سوار: ادبیات عاشورایی مردم هرمزگان
نويسنده:سهراب سعیدی - دار التفسیر - دیویی: 8fa1.05162 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3200 نسخه - 40000 ریال - 8 -125-535-964-978 انتخاب
2- دنیای ادبیات کودک و نوجوان
نويسنده:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 808.068 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 1 -249-535-964-978 انتخاب
3- در کوچه باغ داستان کوتاه (داستان‌های کوتاه دانش‌اموزان پایه هفتم و هشتم مدرسه‌ی بحرالعلوم میناب)
نويسنده:سهراب سعیدی ؛ نويسنده:علی رنجبری ؛ نويسنده:مجید قاسمی - دارالتفسیر - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -452-535-964-978 انتخاب
4- ترک تصریح در شاهنامه
نويسنده:علی‌محمد پشت‌دار ؛ نويسنده:معصومه محمدنژاد ؛ ويراستار:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 8fa1.21 - 648 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 8 -550-535-964-978 انتخاب
5- ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان
نويسنده:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 398.2095573 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 7 -250-535-964-978 انتخاب
6- جدایی بحرین از ایران
نويسنده:ندا ناصرزاده ؛ ويراستار:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 953.65 - 126 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -469-535-964-978 انتخاب
7- تعریض یا کنایه در نامه باستان (فرهنگ لغات، ترکیبات و کنایات شاهنامه)
نويسنده:علی‌محمد پشت‌دار ؛ نويسنده:فاطمه فرهودی ؛ ويراستار:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 8fa1.21 - 646 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 2 -552-535-964-978 انتخاب
8- آشپزخانه سنتی هرمزگان
نويسنده:محبوبه اسماعیلی ؛ نويسنده:سهراب سعیدی - دار التفسیر - دیویی: 641.595573 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -504-535-964-978 انتخاب
9- رخش بی‌سوار ادبیات عاشورایی مردم هرمزگان (جمع‌آوری، تصحیح و بازنویسی نوحه‌ها): میناب
گردآورنده:سهراب سعیدی ؛ ويراستار:غلامعلی ذاکری - دارالتفسیر - دیویی: 8fa1.6208 - 240 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 600 نسخه - 150000 ریال - 8 -125-535-964-978 انتخاب
10- نوحه‌های پامنبری
شاعر:محمدصادق نساجی ؛ مقدمه:سهراب سعیدی - دارالتفسیر - دیویی: 8fa1.05162 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 6 -484-535-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5