لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- وودی آلن به روایت وودی آلن
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ مترجم:شهره شعشعانی - فرزان روز - دیویی: 791.43092 - 508 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 0 -017-321-964 انتخاب
2- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 8600 ریال - انتخاب
3- وودی آلن به روایت وودی آلن
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ مترجم:شهره شعشعانی - فرزان روز - دیویی: 791.43092 - 514 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 30000 ریال - 0 -017-321-964 انتخاب
4- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 100 نسخه - 180000 ریال - 1 -1387-12-964-978 انتخاب
5- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 4 -0619-12-964-978 انتخاب
6- برگمان به روایت برگمان
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ نويسنده:تورستن مانس ؛ نويسنده:یوناس سیما - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - دیویی: 791.43 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -0126-12-964-978 انتخاب
7- میکل آنجلو آنتونیونی
نويسنده:استیگ بیورکمن ؛ مترجم:عظیم جابری‌دزفولی ؛ ويراستار:عباس ارض‌پیما - دیبایه - دیویی: 791.430233092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -248-212-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1