لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (10)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش درمان هیجان‌مدار: رویکردی تجربه‌گرا برای تغییر
نويسنده:رابرت الیوت ؛ نويسنده:جین(ورنر) واتسون ؛ نويسنده:روندا گلدمن - ارسباران - دیویی: 616.8914 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 2 -43-7385-600-978 انتخاب
2- شهر کوچک ما (یک نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 812.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 964-92863-9-X انتخاب
3- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - دیویی: 152.4 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 270000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
4- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - دیویی: 152.4 - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 800000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
5- زوج‌درمانی هیجان‌مدار: پویایی هیجان، عشق و قدرت
نويسنده:لسلی‌اس. گرینبرگ ؛ نويسنده:روندا گلدمن ؛ مترجم:محمدآرش رمضانی - ویرایش - دیویی: 152.4 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 370000 ریال - 0 -03-8348-600-978 انتخاب
6- شهر کوچک ما (یک نمایشنامه)
نويسنده:تورنتون وایلدر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 812.52 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 25000 ریال - 964-92863-9-X انتخاب
7- نی‌نی‌های رزی
نويسنده:مارتین ودل ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 153.3 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -3-92863-964 انتخاب
8- افسانه‌ی مورفی سیب‌زمینی
نويسنده:یون کالفر ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد ؛ تصويرگر:تونی راس - زاوش - دیویی: 823.914 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 7 -5-92863-964 انتخاب
9- آموزش درمان هیجان‌مدار: رویکردی تجربه‌گرا برای تغییر
نويسنده:رابرت الیوت ؛ نويسنده:جین(ورنر) واتسون ؛ نويسنده:روندا گلدمن - ارسباران - دیویی: 616.8914 - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 270000 ریال - 2 -43-7385-600-978 انتخاب
10- بره‌ی اما
نويسنده:کیم لویس ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 823 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 9 -4-92863-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1