لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (3)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گل های ختمی بر دیوار
نويسنده:مارتین ودل - مبتکران - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 11500 ریال - 4 -678-395-964 انتخاب
2- گل‌های ختمی بر دیوار
نويسنده:مارتین ودل ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ مترجم:پدرام مهین‌پور - میچکا - دیویی: 813 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220000 ریال - 5 -45-6721-622-978 انتخاب
3- گل های ختمی بر دیوار
نويسنده:مارتین ودل ؛ مترجم:نسرین وکیلی ؛ مترجم:پدرام مهین‌پور - مبتکران - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 45000 ریال - 3 -678-395-964-978 انتخاب
4- نی‌نی‌های رزی
نويسنده:مارتین ودل ؛ مترجم:نینا جمشیدنژاد - زاوش - دیویی: 153.3 - 28 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -3-92863-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1