لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(113)
چاپ مجدد (0)
تالیف (113)
ترجمه (0)
تهران (113)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (113) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابشناسی ماه: بهمن 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1098 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 3 -180-222-600-978 انتخاب
2- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1390
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 856 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 700000 ریال - 7 -236-222-600-978 انتخاب
3- کتابشناسی ماه: دی ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد ؛ تهيه كننده:لیلا قاسمی‌دهشال - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 994 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 4 -266-222-600-978 انتخاب
4- کتابشناسی ماه: شهریور ماه 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 790 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 4 -336-222-600-978 انتخاب
5- کتابشناسی ماه: خرداد ماه 1396
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 792 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -392-222-600-978 انتخاب
6- کتابشناسی ماه: آبان 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 628 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 0 -264-222-600-978 انتخاب
7- چهل سال نشر کتاب در ایران (نگاه آماری): 1396 - 1357
تهيه كننده:مهدی رمضانی ؛ تهيه كننده:رضا صاحبی ؛ تهيه كننده:لیلا نیک‌تبار - خانه کتاب - دیویی: 070.507455 - 172 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700000 ریال - 4 -493-222-600-978 انتخاب
8- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1386
به‌اهتمام:داریوش مطلبی ؛ به‌اهتمام:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:مریم پورعلی‌محمدی - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 704 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1 -81-8533-964-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1392
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1230 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 900000 ریال - 7 -249-222-600-978 انتخاب
10- کتابشناسی ماه: فروردین ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 556 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 2 -257-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12