لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(107)
چاپ مجدد (0)
تالیف (106)
ترجمه (1)
تهران (107)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (107) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1391
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1196 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 900000 ریال - 2 -244-222-600-978 انتخاب
2- کتابشناسی ماه: اردیبهشت ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 776 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 9 -258-222-600-978 انتخاب
3- کتابشناسی ماه: فروردین ماه 1395
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 422 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 9 -331-222-600-978 انتخاب
4- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتابهای منتشر شده در سال 1385
نويسنده:منیره علایی‌مهابادی ؛ تهيه كننده:ونوس رضایی‌خجسته ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 1026 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 6 -57-8533-964-978 انتخاب
5- کتابشناسی ماه: خرداد ماه 1396
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 792 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -392-222-600-978 انتخاب
6- کتابشناسی ماه: تیر ماه 1393
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 720 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 150000 ریال - 5 -173-222-600-978 انتخاب
7- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1392
زيرنظر:سیدفرید قاسمی ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 750 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 650000 ریال - 0 -248-222-600-978 انتخاب
8- کتابشناسی ماه: خرداد ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 794 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 6 -259-222-600-978 انتخاب
9- کارنامه نشر: فهرست موضوعی کتاب‌های منتشر شده در سال 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 840 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700000 ریال - 0 -347-222-600-978 انتخاب
10- کتابشناسی ماه: شهریور ماه 1394
زيرنظر:مجید غلامی‌جلیسه ؛ تهيه كننده:آزاده نظربلند ؛ تهيه كننده:نسترن تجدد - خانه کتاب - دیویی: 015.55 - 804 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 6 -262-222-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11