لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (27)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشولی به شکار گنجشک می‌رود (تمرکز)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 964-8219-77-X انتخاب
2- جوجه اردکی که مادرش را گم کرد (انگیزه)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 813.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -76-8219-964-978 انتخاب
3- زنبورهای سیمرغ بچه‌ها را ادب می‌کنند (کار گروهی)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -79-8219-964-978 انتخاب
4- زنبورهای سیمرغ بچه‌ها را ادب می‌کنند (کار گروهی)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 1 -79-8219-964-978 انتخاب
5- پیشولی به شکار گنجشک می‌رود (تمرکز)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 964-8219-77-X انتخاب
6- پرسان و غار اژدها (اعتماد به نفس)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 305.231 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -75-8219-964-978 انتخاب
7- پیشولی به شکار گنجشک می‌رود (تمرکز)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 964-8219-77-X انتخاب
8- جوجه اردکی که مادرش را گم کرد (انگیزه)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 813.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -76-8219-964-978 انتخاب
9- زنبورهای سیمرغ بچه‌ها را ادب می‌کنند (کار گروهی)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -79-8219-964-978 انتخاب
10- پیشولی به شکار گنجشک می‌رود (تمرکز)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:نیما علی‌شریفی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 964-8219-77-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4