لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(112)
چاپ مجدد (225)
تالیف (293)
ترجمه (44)
تهران (336)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (334)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (337) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یک روز پرماجرا (مهارت ابراز وجود - جرات‌ورزی)
نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا، کتاب‌های بادبادک - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 4 -078-170-964-978 انتخاب
2- اسرار شب‌های تاریک (غلبه بر ترس)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -051-170-964-978 انتخاب
3- فرزند فراموش شده: "نه" گفتن
نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:محمد سیدباقری - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -130-170-964-978 انتخاب
4- مهمان‌های عجیب (ارتباط موثر)
نويسنده:مژگان مشتاق ؛ نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:سارا صالحی - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -072-170-964-978 انتخاب
5- گنجینه‌ی بی‌همتا: مهارت آموزشی (غلبه بر زورگویی)
نويسنده:بهروز واثقی ؛ تصويرگر:محمد سیدباقری - ابوعطا - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 8 -166-170-964-978 انتخاب
6- نقشه‌های شیطان (مهارت آموزشی: اعتمادکردن)
نويسنده:بهروز واثقی ؛ نويسنده:سیدفرشاد احمدجواهری ؛ تصويرگر:محمد آژیرنیار - کالج برتر،نگاه نوین - دیویی: 297.68 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -80-5065-600-978 انتخاب
7- تاج طلایی مهارت آموزشی: بیایید مبادی آداب باشیم (فضیلت‌ها و توانمندی‌های منشی برای کودکان)
نويسنده:نیتو شارما ؛ مترجم:شیلا خداداد ؛ ويراستار:تینا موسوی - ابوعطا - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -257-170-964-978 انتخاب
8- سنجاب شکمو مهارت آموزشی: بیایید صداقت داشته باشیم (فضیلت‌ها و توانمندی‌های منشی برای کودکان)
نويسنده:نیتو شارما ؛ مترجم:شیلا خداداد ؛ ويراستار:تینا موسوی - ابوعطا - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 4 -250-170-964-978 انتخاب
9- تاج طلایی مهارت آموزشی: بیایید مبادی آداب باشیم (فضیلت‌ها و توانمندی‌های منشی برای کودکان)
نويسنده:نیتو شارما ؛ مترجم:شیلا خداداد ؛ ويراستار:تینا موسوی - ابوعطا - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 3 -257-170-964-978 انتخاب
10- قهر و آشتی مهارت آموزشی: بیایید انتقادپذیر باشیم (فضیلت‌ها و توانمندی‌های منشی برای کودکان)
نويسنده:نیتو شارما ؛ مترجم:شیلا خداداد ؛ ويراستار:تینا موسوی - ابوعطا - دیویی: 305.231 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 0 -261-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34