لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (45)
تالیف (19)
ترجمه (51)
تهران (70)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (59)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (70) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عکس بگیر و دوباره بمیر: ماجراهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل آذین - دیویی: 813.54 - 130 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 15000 ریال - 7 -27-7703-964-978 انتخاب
2- قصه نقطه و خط
نويسنده:ملیحه بهرامی‌پارسا ؛ تصويرگر:فرناز دلیلی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 0 -524-436-964 انتخاب
3- وحشت در اتاق زیر شیروانی: ماجراهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل‌آذین - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 130000 ریال - 4 -31-7703-964-978 انتخاب
4- عکس بگیر و بمیر: ماجراهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل آذین - دیویی: 813.54 - 142 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -19-7703-964-978 انتخاب
5- داروی شگفت‌آور
نويسنده:روآل دال ؛ مترجم:مهناز ایلدرمی ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل‌آذین - دیویی: 823.914 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200000 ریال - 0 -56-6414-600-978 انتخاب
6- بنونی
نويسنده:کنوت هامسون ؛ مترجم:قاسم صنعوی ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل آذین - دیویی: 839.82372 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200000 ریال - 4 -57-7703-964-978 انتخاب
7- مسابقه‌ی پرواز: ماجرهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل‌آذین - دیویی: 813.54 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 3 -38-7703-964-978 انتخاب
8- قصه نقطه و خط
نويسنده:ملیحه بهرامی‌پارسا ؛ نقاش:فرناز دلیلی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 ریال - 0 -524-436-964 انتخاب
9- عکس بگیر و دوباره بمیر: ماجراهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل آذین - دیویی: 813.54 - 128 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 130000 ریال - 7 -27-7703-964-978 انتخاب
10- بازگشت مومیایی: ماجراهای هیجان‌انگیزی که مو به تنتان سیخ می‌کند
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مهرانگیز نکوروح ؛ ويراستار:ملیحه بهرامی‌پارسا - گل آذین - دیویی: 813.54 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -30-7703-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7