لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (11)
تالیف (31)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- باد در بادبان
نويسنده:محمد بهارلو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
2- سگ ولگرد
نويسنده:صادق هدایت ؛ مقدمه:محمد بهارلو - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 6 -022-341-964 انتخاب
3- داستان کوتاه ایران: 23 داستان از 23 نویسنده معاصر
نويسنده:محمد بهارلو - طرح نو - دیویی: 8fa3.6208 - 660 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -52-5625-964 انتخاب
4- عشق کشی
نويسنده:محمد بهارلو - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 6500 ریال - 5 -045-341-964 انتخاب
5- گزیده آثار محمدعلی جمال‌زاده
گردآورنده:محمد بهارلو - آروین - دیویی: 8fa3.62 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 3300 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
6- چشم‌هایش
نويسنده:بزرگ علوی ؛ مقدمه:محمد بهارلو - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa3.62 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 3 -83-6174-964 انتخاب
7- سگ ولگرد
نويسنده:صادق هدایت ؛ مقدمه:محمد بهارلو - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 8000 ریال - 6 -022-341-964 انتخاب
8- بختک بومی
نويسنده:محمد بهارلو - - دیویی: 8fa3 - 182 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3000 نسخه - 950 ریال - انتخاب
9- سگ ولگرد
نويسنده:صادق هدایت ؛ مقدمه:محمد بهارلو - نشر قطره - دیویی: 8fa3.62 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 6 -022-341-964 انتخاب
10- برگزیده آثار بزرگ علوی
گردآورنده:محمد بهارلو - نشر علم - دیویی: 8fa3.62 - 556 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1377 - 3300 نسخه - 21000 ریال - 964-405-007-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4