لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرح زندگانی دانشمندان: روایت رجال لشگری و کشوری استان زنجان (زنگان)
نويسنده:کریم نیرومند - عود - دیویی: 955.3420922 - 810 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
2- مشاهیر (عرفا - حکماء - علماء - شعراء و هنرمندان) شهرستان تاریخی خدابنده استان زنگان (زنجان)
نويسنده:کریم نیرومند - محقق زنگان - دیویی: 955.342 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 2 -5-95587-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1