لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (14)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانشنامه تهران بزرگ: شمیرانات (1)
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ مقاله نويس:شیرین شادفر ؛ ويراستار:علی کرم‌همدانی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 955.122 - 562 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -28-6326-600-978 انتخاب
2- حرانیان
نويسنده:عادل شیرالی ؛ ويراستار:گلاله هنری - بصیرت - دیویی: 299.932 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 1 -78-5492-600-978 انتخاب
3- واژه‌نامه شاهنامه
نويسنده:جلال خالقی‌مطلق ؛ به‌اهتمام:فاطمه مهری ؛ به‌اهتمام:گلاله هنری - سخن - دیویی: 8fa1.21 - 404 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 6 -852-372-964-978 انتخاب
4- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
5- مهمان عطر فراموش شده ماه: مجموعه شعر کوتاه
نويسنده:گلاله هنری - افکار - دیویی: 8fa1.62 - 70 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 6000 ریال - 4 -43-7858-964 انتخاب
6- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: س - ی
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 810 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 1 -49-7344-600-978 انتخاب
7- بهرام‌نامه (آسمان هشتم: چهارمین مثنوی از خمسه میرجمله)
نويسنده:محمد روح‌الامین‌اصفهانی ؛ مقدمه:گلاله هنری - مجمع ذخائر اسلامی،موسسه مطالعات شرقی و آسیایی دانشگاه بن - دیویی: 8fa1.4 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 110 نسخه - 120000 ریال - 8 -262-988-964-978 انتخاب
8- شاهد صادق: باب سوم در عقل و علم و عیب و هنر
نويسنده:محمدصادق‌بن‌محمدصالح صادقی‌اصفهانی ؛ مصحح:گلاله هنری - مجمع ذخائر اسلامی - دیویی: 030 - 514 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500000 ریال - 9 -562-988-964-978 انتخاب
9- رهبری و مدیریت آموزشی
نويسنده:آلن واکر ؛ نويسنده:کلیو دیموک ؛ مترجم:علی‌اکبر امین‌بیدختی - دانشگاه سمنان - دیویی: 371.2 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 200 نسخه - 100000 ریال - 2 -57-5940-600-978 انتخاب
10- دانشنامه فرهنگ مردم ایران: باران‌خواهی - توت
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی ؛ ويراستار:اصغر کریمی ؛ ويراستار:محمد جعفری‌قنواتی - مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 398.0955 - 774 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 7 -33-6326-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2