لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (3)
تالیف (50)
ترجمه (3)
تهران (7)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بوی خوش باوینه در بزرگ داشت استاد بهمن علاءالدین
نويسنده:هوشنگ فرجی‌فر ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 789.092 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 4 -4-91907-600-978 انتخاب
2- معادلات دیفرانسیل معمولی
نويسنده:گابریل ناگی ؛ مترجم:فتانه کریمی ؛ مترجم:میثم ضیایی - نیوشه - دیویی: 515.35 - 318 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 0 -56-6373-600-978 انتخاب
3- ای یوسف خوش‌نام ما: آشنایی با زندگی، شرح احوال و آثار شهید یوسف قنبری عدیوی
گردآورنده:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 955.0843092 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 0 -27-6373-600-978 انتخاب
4- از دربندی خان تا تکریت: خاطره‌های دوران اسارت
نويسنده:هوشنگ مصطفوی ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 955.0843093 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 1 -5-91907-600-978 انتخاب
5- یک جرعه از خیال
نويسنده:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa0.838 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 9 -6-91326-600-978 انتخاب
6- تاریخ بختیاری از آغاز تا مشروطیت
به‌اهتمام:نجف‌قلی عالی‌پور ؛ مصحح:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 955.075 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -41-6373-600-978 انتخاب
7- تی به ره: دفتر شعر گویشی بختیاری
شاعر:بهزاد ناظمی‌بابادی ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa9.31 - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -34-6373-600-978 انتخاب
8- مدیریت دانش در سازمان
نويسنده:مسیب خالدی‌سردشتی ؛ نويسنده:ابراهیم جلیل‌ناغونی ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 658.4038 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 6 -67-6373-600-978 انتخاب
9- خاطره‌های ماندگار
گردآورنده:عباس قنبری‌عدیوی - نشر مرید - دیویی: 8fa0.8 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 4 -32-5820-964 انتخاب
10- یک جرعه از خیال
نويسنده:عباس قنبری‌عدیوی - مرید - دیویی: 8fa0.838 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 8 -27-5820-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6