لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (3)
تالیف (49)
ترجمه (4)
تهران (7)
شهرستان (46)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازخوانی، شرح و توضیح کتاب حیدربک
نويسنده:عباس قنبری‌عدیوی ؛ ويراستار:مریم قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa1.4 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 4 -29-6373-600-978 انتخاب
2- همدرنگ
نويسنده:رحیم فاضلی‌فارسانی ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa9.31 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 5 -22-6373-600-978 انتخاب
3- معلم و مدرسه در ادب پارسی
نويسنده:فاطمه محمدی ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa1.008355 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 1 -62-6373-600-978 انتخاب
4- ... زود است: مجموعه شعر
شاعر:پروانه فتاحی‌طاری ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی ؛ ويراستار:اکرم بیگی - درخت بلورین - دیویی: 8fa1.62 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 140000 ریال - 4 -40-9985-964-978 انتخاب
5- یک جرعه از خیال
نويسنده:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa0.838 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 300000 ریال - 9 -6-91326-600-978 انتخاب
6- دو گفتار: پژوهشی بلاغی درباره اشعار داراب افسر بختیاری و داراب رییسی بختیاری
نويسنده:ثریا اسلامی‌خو ؛ مقدمه:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa9.31 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 8 -50-6373-600-978 انتخاب
7- جزیره سولو
نويسنده:ایوب خلیلیان ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa3.62 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 7 -31-6373-600-978 انتخاب
8- گفت و لفت (گفتگو - سخن‌گویی خودمانی): در باره‌ی فرهنگ عامیانه‌ی بختیاری
نويسنده:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 398.2095576 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 300000 ریال - 8 -3-91326-600-978 انتخاب
9- شاهنامه‌ی بختیاری: داستان سیاووش (سیاوخش)
شاعر:جواد خسروی‌نیا ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 8fa1.21 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 3 -8-91326-600-978 انتخاب
10- سیمای موسی (ع) و عیسی (ع) در احادیث شیعه "زندگانی، سخنان، مناجات‌ها و متن تورات و انجیل آسمانی"
نويسنده:جواد محمودی ؛ ويراستار:عباس قنبری‌عدیوی - نیوشه - دیویی: 297.218 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 3 -13-6373-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6