لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(102)
چاپ مجدد (239)
تالیف (0)
ترجمه (341)
تهران (321)
شهرستان (20)
كودك و نوجوان (341)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (341) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرانکلین فوتبال بازی می‌کند
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:فرمهر منجزی ؛ نقاش:برندا کلارک - پیک دبیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 10000 ریال - 8 -15-7039-964 انتخاب
2- فرانکلین دوچرخه‌سواری می‌کند
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:پروین امیرقاسم‌خانی - موسسه فرهنگی و هنری میعاد شکوفه‌ها،گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3000 ریال - 2 -6-94092-964 انتخاب
3- فرانکلین و خواهر کوچولویش
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:شادی سردشتی - وندیداد، کتابهای تربچه - دیویی: 813 - 14 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 25000 ریال - 1 -83-7115-600-978 انتخاب
4- محله‌ی فرانکلین
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:شارون جنینگز ؛ مترجم:شهره هاشمی - پیک دبیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -41-7039-964-978 انتخاب
5- فرانکلین پیشاهنگ می‌شود
نويسنده:برندا کلارک ؛ نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:نیلوفر الفت‌شایان - اورامان - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 ریال - 4 -14-8181-964 انتخاب
6- فرانکلین و توفان
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:گلرنگ درویشیان‌کرمانشاهی ؛ ويراستار: بخش ویرایش نردبان - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 813 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 4 -150-477-600-978 انتخاب
7- فرانکلین و خواهرش هریت
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:شهره هاشمی ؛ ويراستار:فاطمه امیری - آبادیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 70000 ریال - 4 -57-7039-964-978 انتخاب
8- فرانکلین نامرتب است
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:شهره هاشمی ؛ ويراستار:سرور پوریا - پیک دبیران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 55000 ریال - 2 -19-7039-964-978 انتخاب
9- دروغ فرانکلین
نويسنده:پولت بورژوا ؛ نويسنده:برندا کلارک ؛ مترجم:پروین امیرقاسم‌خانی - موسسه فرهنگی و هنری میعاد شکوفه‌ها،گوهر دانش - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2600 ریال - 4 -5-94092-964 انتخاب
10- پتوی فرانکلین
نويسنده:پولت بورژوا ؛ مترجم:شهره هاشمی ؛ ويراستار:آیدا حاتمی - آبادیران - دیویی: 813 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 0 -21-8148-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35