لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جمعیت و تنظیم خانواده
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علی رمضانخانی ؛ نويسنده:سیدمهدی معززی - راه تندرستی - دیویی: 363.960955 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 30000 ریال - 1 -5-93466-964 انتخاب
2- حافظه
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علیرضا زالی ؛ نويسنده:فرزاد اشرافی - نظری - دیویی: 612.82 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 65000 ریال - 6 -34-2897-964-978 انتخاب
3- مغز و شناخت
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علیرضا زالی ؛ نويسنده:فرزاد اشرافی - نظری - دیویی: 612.82 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 55000 ریال - 8 -43-2897-964-978 انتخاب
4- سیاستهای مدیریت سلامت
نويسنده:علیرضا زالی ؛ نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علی رمضانخانی - آبگین رایان - دیویی: 613.07 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 3 -89-5809-600-978 انتخاب
5- درد
نويسنده:علیرضا زالی ؛ نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:فرزاد اشرافی - آبگین رایان - دیویی: 616.072 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 55000 ریال - 8 -81-5170-600-978 انتخاب
6- سیستم شنوایی
نويسنده:افسانه زرقی ؛ نويسنده:علیرضا زالی ؛ نويسنده:فرزاد اشرافی - آبگین رایان - دیویی: 617.8 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 60000 ریال - 9 -87-5809-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1