لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (0)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انسانها و ابربرجها
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - مهرا - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 15000 ریال - 0 -19-8706-964 انتخاب
2- فرشته نگهبان
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 2 -79-8618-964-978 انتخاب
3- پیامی از فراسوی زمان
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - قصیده‌سرا - دیویی: 8fa3.62 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 7 -74-8618-964-978 انتخاب
4- بیمار اتاق 320
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -19-5452-600-978 انتخاب
5- معدن رود زرد
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -070-225-600-978 انتخاب
6- سفر به سیاره ترا
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -116-225-600-978 انتخاب
7- آقای نسل چهار و داستان‌های دیگر
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی ؛ ويراستار:فرخنده فاضل‌بخششی - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 9 -088-225-600-978 انتخاب
8- فرزندان خورشید
نويسنده:ایرج فاضل‌بخششی - آهنگ قلم - دیویی: 8fa3.62 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 4 -75-5452-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1